Gå til hovedinnhold

Lowrance Hook Reveal på jakt etter ørret og røye.


Vi fortsetter med vår gjennomgang av Lowrance Hook Reveal, denne gangen over "mellomdypt" ferskvann.

Lowrance Hook Reveal med 50/200-HDI.

Denne gangen gikk turen til et av de større kraftmagasinene på Østlandet, noen timers kjøring fra Oslo. Målet var vertikalfiske etter røye, og trolling etter ørret. Vertikalfiske med Hook Reveal kommer jeg tilbake til etterhvert som jeg flytter ekkoloddgiveren fra akterspeilet og over på mitt midtmonterte Z-Bait giverstativ, og ikke minst får tatt en fisketur uten at det bøtter ned hundre liter vann i timen. (Ja, litt bitterhet i den setningen...) I denne artikkelen skal vi se litt på hvordan kombinasjonen ekkolodd og ekkoloddgiver presterer under trolling i denne innsjøen som har maksdyp rundt 70 meter et sted. 

Fiskeartene i denne innsjøen er ørret, røye og ørekyte. Ørreten her kan bli stor, men de aller fleste ligger fra trekvart kilo og opp til rundt to kilo. Røya varierer fra tusenbrødrene man kjenner så mange steder, og opp til større fiskespisende individer som mesker seg på sine mindre artsfrender, akkurat slik ørreten gjør. Vi skal se eksempler på både ørret og røye i skjermbildene under, men la oss begynne med ekkoloddgiveren:

Med 50/200-HDI som ekkoloddgiver har du følgende valg:
  • 200 kHz, gir deg smal konevinkel (12 grader) og glimrende bunndeteksjon når du skal se detaljer, eller skille på hard og myk bunn (bunnkomposisjon).
  • 50 kHz, gir deg stor konevinkel (35 grader) der du vil se "mye" av det som er under båten, eller på skikkelig dypt vann.
  • Høy/ high chirp der frekvensen går fra 160 til 240 kHz, bedre oppløsning enn 200 kHz og noe større konevinkel - mitt førstevalg der jeg ser etter fisk i vannsøylen.
  • Lav/ low chirp, der frekvensen går fra 40 til 60 kHz, enda større konevinkel enn ved 50 kHz men med noe bedre oppløsning.
  • 455 kHz, DownScan, skannende ekkolodd som ser ned, den vanligste frekvensen for DownScan med dette utstyret da den går relativt dypt men fortsatt viser detaljer godt.
  • 800 kHz, DownScan, skannende ekkolodd som ser ned, grunt vann.
Denne gangen var det 2D-ekkoloddet som stod i fokus, med andre ord de fire øverste alternativene i listen over. Jeg har tildels vesentlig dyrere utstyr i båten min også, som referanse ble det brukt en Lowrance HDS Live med Sonarhub-modul og Airmar TM185HW. Til sammenlikning koster bare Airmargiveren i den kombinasjonen mer enn hele pakkeløsningen Hook Reveal med 50/200-HDI ekkoloddgiver. Ville Hook Reveal klare å vise oss hvor vi skulle legge ned fiskeinnsatsen denne helgen?

Svaret på det er et soleklart ja. Skjermbildene på HDSen min er penere enn de jeg får på Hook Reveal, men å hevde at prislappen og mengden fisk i båten henger sammen er rent tull. Hook Reveal var akkurat like effektiv "fiskefinner" på denne turen som sin (la oss kalle en spade for en spade) svindyre storebror. Dette sier også en hel del om utviklingen generelt innen marin elektronikk de siste 10 årene, i dag trenger du ikke å utvide huslånet for å finne fisk på 0-100 meters dyp. Alt du trenger er en Hook Reveal, en god ekkoloddgiver som 50/200-HDI og litt kunnskap. Via skjermbildene under skal vi både se på hva Hook Reveal leverer, og hva vi kan tolke utifra skjermbildene. 

Merk at det var tidvis mye pollen i vannet denne helgen, så selv om jeg kjører det generelle støyfilteret av har jeg overflatefilteret på lav på de fleste skjermbildene under. Dette er helt ufarlig med tanke på å fortsatt skulle se fisk høyt i vannsøylen, men beveger du deg videre opp på overflatefilteret vil du etterhvert miste fiskeekko i den øverste tredjeparten av vannsøylen eller så. (Se forøvrig video nederst i artikkelen om innstilling av ekkolodd.)

Vi begynner med å se på forskjellen mellom høy chirp og lav chirp. Poenget med dette bildet er å vise hvor forskjellig verden under båten tegnes opp med ulik frekvensbånd, dette er en konsekvens av den store forskjellen i konevinkel og forskjellig frekvensbånd:

Forskjell i bunnvisning med høy vs lav chirp.

På bildet over kan du se at den lille helningen på bunnen vi er på vei over tegnes brattere med høy chirp enn lav chirp. På grunn av den store konevinkelen ved lav chirp jevnes bunntegningen ut. Konsekvensen er at for lav chirp så ser helningen oppover mindre bratt ut, og det dypeste punktet før helningen ser grunnere ut enn det egentlig er. Denne effekten forsterkes med økende dybde, siden konevinkel gjør at det akustiske signalet spres over et stadig større område under båten etterhvert som dybden økes. Dette er ikke noe spesielt for Hook Reveal (eller 50/200-HDI) men gjelder alle ekkolodd/ ekkoloddgivere. Ønsker du mest mulig presis gjengivelse av bunnforholdene, da ønsker du også smalest mulig konevinkel.

Ser du til venstre i bildet over ser du to røyer som trykker mot bunnen (de svake røde "bulene" på bunnlinjen). Disse vises ikke med lav chirp, der de forsvinner i bunnlinjen. Som for bunnforhold, smalere konevinkel (og høyere frekvens) viser fisk tett på bunnen mye bedre enn vid konevinkel (og lavere frekvens).
 
Bildene heretter er med høy chirp, ett frekvensvalg som er min absolutte favoritt med denne ekkoloddgiveren når jeg ser etter fisk på 10-100 meters dybde. Vi skal dog begynne med å se på noe som ikke er fisk, her passerer vi gjennom et smalt område av innsjøen, og her går det en merkbar strøm gjennom, en strøm som drar med seg mye rusk og rask fra snøsmeltingen lengre opp på fjellet. Dette var synlig også i overflaten, med alt fra tømmerstokker til pollen og kvist og kvast flytende i vannet. 

Rusk og rask.

Alt dette "rusket" gjenspeiles også av ekkoloddet som viser mye i vannet, men som svake ekko uten antydning til buer. Det kan tidvis være umulig å se forskjell på ymse "bøss" som dette og små enkeltfisk, men når propellen på påhengeren din leker fliskutter kan du trygt anta at det du ser på ekkoloddet påvirkes av forholdene.

Litt bort fra strømdraget blir det mindre rusk i vannet, og under ser du et skikkelig fiskeekko:

En enslig fisk på ca 17 meters dyp.

Sammenlikner du ekkoet i bildet over med rusket i det første bildet ser du at dette ekkoet både får en annen farge (rød versus blå) og du ser antydning til en bue mens rasket ble mer "kladder". Dette kommer av at fiskens svømmeblære gir et hardere treff enn vasstrukkent rusk og rask, med den paletten jeg bruker her (som er standardpaletten) er blå det svakeste ekkoet, fulgt av rødt for hardere ekko og gult som det hardeste ekkoet. Vi får dog ikke en veldig utpreget bue, dette igjen har sammenheng med konevinkelen. En større konevinkel gir også dypere buer, og denne ekkoloddgiveren har relativt smal konevinkel. I en smal konevinkel oppholder nødvendigvis fisken seg kortere enn en bredere konevinkel, og samme fisk ser derfor mindre ut i den smalere konevinkelen.

Fisken over var ingen kjempe, men vises likevel godt med Hook Reveal. Fisken under derimot er en bedre fisk:
 
Her har vi passert en bedre fisk, og har enda en fisk direkte under oss.

Fisken står på omtrent samme dybde, rundt 17-18 meter, men større fisk gir en mer definert bue og her er også treffen bedre så buen blir gul midt på. Her passerer vi med andre ord mer rett over fisken, kontra der ekkoet bare ble rødt. Til høyre for fisken ser du at en bue til er i ferd med å tegnes opp, så fisken har med seg en kompis. Kompisen ser du som en strek i A-scope fordi den fortsatt er direkte under ekkoloddgiveren. Skulle vi vertikalfisket på denne fisken, hadde jeg nå slengt motoren i revers og bremset, men akkurat nå troller vi.

Vi tillater oss et sidesprang fra ekkoloddet og ser litt nærmere på det som skjer til venstre i skjermbildene. Her ser du Genesis Live, som er en av to alternativer for live-mapping på Hook Reveal:

Genesis Live.

På bildet over har vi snudd og krysset tilbake, og du ser at Genesis-Live sporet fra første runde nå interpolerer med mitt andre spor og tegner fine dybdekonturer direkte på plotteren mens vi kjører. For denne innsjøen finnes det ikke elektroniske kart, og i nettopp slike tilfeller er live-kartlegging gull verdt for å få umiddelbar forståelse for hvordan det ser ut der nede. (Vi benytter også sonarlogg-opptak mens vi kjører, disse sonarloggene lastes senere opp til C-Map Genesis med en PC, så til neste tur vil det være dybdekart liggende klart der, helt gratis.) Hook Reveal kan bruke både Genesis Live, og Navionics Sonarchart Live. I videoen under ser du begge deler i praksis på min HDS Live. 


Hook Reveal kan riktignok ikke bruke begge live-variantene samtidig, Hook Reveal har bare en minnekortport og prosessoren i denne innstegsmodellen hadde uansett fått problemer selv om den hadde hatt to minnekortporter. Men i videoen ser du godt hvordan begge variantene fungerer, og som du ser gjør de "jobben" godt begge to. Dermed står du fritt til å velge bakgrunnskart i Hook Reveal, uten å måtte vurdere valg av kart opp mot live-mulighetene.

Vi hopper tilbake til ekkoloddet, denne gangen for å se på hvordan plankton ser ut. I denne innsjøen, som så mange andre høytliggende innsjøer i Norge, følger de minste røyene planktonet som de spiser, mens de større røyene og ørreten følger de mindre røyene for å igjen spise de. 
 

Som du kan se av Genesis Live sporet til venstre i bildet over har vi nettopp passert en kant, og på medstrømssiden av den kanten var det mye plankton i vannet. Sammenlikner du planktonet over, med "rusk og rask"-bildet vi så på tidligere, ser du at det er mulig å skille på dette også. Plankton finner du typisk i "skyer" eller "bånd" der de følger strømninger, temperaturskiller eller lyset. Ikke overraskende ligger det da to fisk og trykker tett på bunnen i bildet over. De to mindre (røde) klumpene du ser på bunnlinjen er fisk som trykker over den ellers harde steinbunnen (gult).

Siden plankton-smårøye-større fisk er naturlige følger av hverandre, ble det noen runder frem og tilbake her. Bildet under viser plankton på ekkoloddet, og Genesis Live som tegner opp kanten aldeles nydelig i kartplotter-bildet.

Mer plankton.

Apropos fisk som trykker på bunnen. Her ser du noe jeg antar er flere fisk som trykker rett på nedsiden av kanten:

Stabel med fisk?

Jeg kikket på (det jeg antar er) fiskene over på downscan også, det tok jeg dessverre ikke noe skjermbilde av, men jeg er rimelig sikker på at dette er en gruppe røyer som venter på at forholdene skal bli akkurat ideelle for å meske seg i plankton-beltet litt høyere opp i kanten.

Her fikk vi da også fisk, en fin røye endte i live-wellen min etter å ha tatt en ublyet Daiwa Seabass Hunter trollet 130 fot bak båten.

Røye i båten.

En stor fordel ved chirp er oppløsningen, eller evnen til å separere mål:


På bildet over ser du det jeg antar er to røyer, disse står svært tett og med låst frekvens som 200 kHz hadde vi sannsynligvis sett dette som et større ekko, ikke som to separate fisk.

Nok en klokkeklar treff på en bedre fisk:

Nydelig, ikke sant?

Som nevnt er det en enorm mengde bitte små røyer i dette vannet, disse er en av grunnene til at noen ørret og røyer blir skikkelig store. I bildet under har dag gått mot kveld, og vi kjører over et område der det knapt var noe som helst å se på ekkoloddet tidligere på dagen:

Mye små røyer, noen større på bunnen.

Mengder av små røyer

På dette tidspunktet var båten min begynt å bli såpass søkk våt at du kan se at på bildene over at båten har endret sin vinkel i vannet. Ser du nøye på de to bildene over vil du se at alle buene heller litt mot venstre i bildene, dette er fordi ekkoloddgiveren ikke lengre er vannrett i forhold til vannoverflaten, igjen fordi jeg nå har et par hundre kilo ekstra vekt i båten. (Les mer om montering av ekkoloddgiver i DENNE artikkelen.) Men det du ser er store mengder bitte små røyer. En av de stiftet vi nærmere bekjentskap med via vertikalfiske.

Vertikalfiske? Joda vi fikk røye på vertikalfiske, men størrelsen var kanskje ikke noe å snakke høyt om...

Stian med vertikalfisket røye.

Røya over nappet mens Stian stod foran i båten min og brukte den innebygde ekkoloddgiveren i en Motorguide Xi3. Skal du bruke denne kombinasjonen med Hook Reveal (eller Hook2) trenger du adapter 000-14068-001. Dette er den samme adapteren som du trenger for Hook2 5-12 også. Hook Reveal fungerer godt med ekkoloddgiveren i Motorguide, men kan ikke brukes til å styre Motorguiden slik "storebrødrene" Elite Ti2 og HDS kan gjøre via NMEA2000.

Fremover skal vi både teste Hook Reveal på dypere vann, og til mer klassisk fiske på grunt vann etter abbor, gjedde og gjørs. Kanskje vi til og med skal teste den fra flytering (eller bellyboat som det heter på ny-norsk)? Mens du venter kan du kikke på denne filmen der jeg går gjennom basisinnstillinger av 2D-ekkoloddet på Hook Reveal.Mer om Lowrance Hook Reveal:

Kommentarer

Populære innlegg

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend. The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP. HDS Gen 2 , true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4". HDS Gen 2 Touch , true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12". Elite HDI , "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7". Elite CHIRP , as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".   HDS Gen 2 Units from this series are seen while fishing

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?" Lowrance HDS Carbon Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models: What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI? What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3? This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water. Lowrance HDS Gen 3 HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alon

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter. Is there any real difference between them anymore? When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"? In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual diff

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of