Gå til hovedinnhold

Ser du noe? Gjør noe!


Vi er mange som er glade i å bruke naturen og de felles ressursene vi sportsfiskere nyter godt. Skal vi ha det også i fremtiden må vi ta godt vare på naturen. I tillegg naturligvis følge lover og reguleringer. I Oslofjorden for eksempel lever vi under strenge reguleringer, fordi de som var her før oss brukte fjorden for hardt. Det var ikke bærekraftig.

Den samme logikken for å gjøre noe dersom man ser noe, gjelder selvsagt for ferskvann og med de reglene som gjelder for det enkelte vann/vassdrag. Vi har flere konkrete eksempler fra Facebook-gruppen som drives av Team Colibri "Predatorfiske Norge" på nettopp det.

Tidligere har vi skrevet om fiskeregler i Oslofjorden her.

Her settes et fiskegarn i Oslofjorden.

Bakgrunnen for dette innlegget er en hendelse som jeg (Fredrik) var ute for i helgen. En eldre kar satte et garn i Oslofjorden, som er forbudt som en del av Krafttak for kysttorsk. Les mer om situasjonen i Oslofjorden på Forskning.no her. Blåsene på bruket som ble satt ut var merket med "krabbeteine", så det fremstår som lite sannsynlig at vedkommende ikke kjente til regelverket. 

Det siste er ikke så interessant tenker jeg, men poenget er at vi alle lever under strenge reguleringer for å sikre bærekraft. Da må vi gjøre nettopp det. Hvis ikke blir det enda strengere reguleringer på oss som er litt firkantet og lovlydige. 

Fiskegarnet fikk ikke mange minuttene i vannet. Avtale om henting er gjort med Kystvakten.

Hva kan du gjøre hvis du ser brudd på reglene?

  • Ring Statens naturoppsyn lokalt. Kontaktinfo er lett tilgjengelig på deres nettsider eller et google-søk. SNO kan veilede og bekrefte forståelse av regelverket.
  • Ring Politiets operasjonssentral på 02800. Dersom politiet ikke kan prioritere saken, kan det inngås en avtale om å fjerne ulovlig bruk, som de kan hente senere.
  • Dokumenter det du ser. Bilder, video, registreringsnummer på båt osv. Dette kan deles med offentlige myndigheter som følger saken videre.
  • Gå i dialog med den som bryter reglene - kanskje vedkommende ikke kjenner til dem?
Selvtekt er ikke lov i Norge. Lov og orden må håndheves av staten, så eventuelle egne inngrep bør avtales med dem på forhånd. Det ble gjort i mitt tilfelle og fiskebruk blir overlevert for videre håndtering. 

Ta vare på fjorden og naturen!

Skitt fiske!


Sportslig hilsen,

Fredrik


Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of