Gå til hovedinnhold

Er det forbudt å fiske i Oslofjorden?


Etter lanseringen av forskrift for å verne kysttorsken i Skagerrak, har det hersket en del forvirring. Vi ser stadig at det henvises til "fiskeforbud", noe som er direkte feil. Her følger hva du kan og ikke kan gjøre i Indre Oslofjord i klartekst.


Sjøørret fra Indre Oslofjord - helt innafor.

Tror du meg ikke på ordet, så les gjerne Fiskeridirektoratets klargjøring HER eller selve forskriften HER. Merk at forvaltning av anadrome arter ikke ligger under Fiskeridirektoratet, forskrifter derfra gjelder med andre ord alt annen i havet enn nettopp anadrome arter.  (Anadrome arter = sjøørret, laks og sjørøye) Fiske etter anadrome arter reguleres av Fylkesmannen, ikke Fiskeridirektoratet.

La oss begynne med å skille mellom fiske i (antatte) gyteområder og øvrige områder. I perioden 01.01 til 30.04 er det forbud mot å fiske etter andre arter enn anadrome arter i klart definerte områder. I disse områdene kan du BARE fiske anadrome arter i perioden 01.01-30.04, du kan IKKE fiske etter arter som lyr, sei, flyndre etc. Her fra starten på listen over områder:
Slik defineres områdene i forskriften.
Du kan se hele listen over områder i forskriften, som du altså finner HER. 

Merk at forskriften IKKE gjelder anadrome arter, den gjelder alle ANDRE arter. Innenfor disse områdene er alt annet fiske enn fiske etter anadrome arter forbudt i perioden 01.01-30.04. Du kan med andre ord gjerne fiske sjøørret i disse områdene, hele året rundt, så lenge de ikke tilfeldigvis krysser inn i lokale verneforskrifter som for eksempel 100-metersgrensen til vassdrag.

Lyr fra Indre Oslofjord, denne kan du IKKE fiske etter i perioden 01.01-30.04.

Merk at fisket etter anadrome arter skal tilpasses så bifangst av andre arter blir minimal. Det betyr i praksis at du skal fiske med utstyr som går høyt i vannet, og ser du torsk inne på grunna der du fisker skal fisket opphøre og du må flytte deg til et annet sted for å minimere risikoen for bifangst. Skulle du være uheldig å kroke en torsk, skal den behandles som all annen fisk som skal gjenutsettes. Med andre ord helst avkrokes i vannet uten at du tar på fisken, og må du ta på den så fukt hendene godt først. Torsk som krokes på grunnere vann enn ti meters dybde (og fisker du i disse områdene fisker du maks 2-3 meter dypt) har svært høy overlevelsesrate ved fang og slipp, og i perioden dette gjelder (01.01-30.04) er vannet dessuten kaldt som igjen hjelper på overlevelsesraten. Men det er opp til deg som sportsfisker å sørge for at du ikke kommer dit at du kroker en torsk, gjør du det har du per definisjon brutt forskriften. Er du uheldig, så følg rådene om fang og slipp.

Ser vi på disse områdene i Indre Oslofjord er store deler av fjorden dekket av fredningen 01.01-30.04:
Rødt = kun anadrome arter 01.01-30.04.

Merk at torsk er fredet i hele Indre Oslofjord også utenfor perioden med ekstra harde begrensninger, mer om det lengre ned.

Torsk fra Indre Oslofjord - denne kan du ikke fiske etter uansett tid på året. (Bildet er gammelt.)

Ser vi på kartutsnittet over kan du med andre ord fiske anadrome arter i hele utsnittet hele året, og øvrige arter (unntatt torsk) i de blå områdene hele året. Områdene utenfor Bærum og Asker er spesielt populære for fiske etter sjøørret, merk at her gjelder det lokale bestemmelser som for eksempel forbyr dorging innenfor øyene. Den forskriften finner du HER og den bør leses dersom du fisker etter sjøørret i dette området. Det er særlig denne setningen som påvirker oss som fisker fra båt:

"Det er kun tillatt å fiske laks og sjøørret med stang fra båt i tiden fra og med 1. juni til og med 4. august. Dorging etter laks og sjøørret er ikke tillatt."

Setningen er hentet fra paragraf 2.

I områdene som ikke berøres av den særskilte perioden kan du fortsatt ikke fiske torsk, men du kan fiske andre arter:
Blått område kan du fiske andre arter enn torsk hele året - men merk lokale forskrifter.
Blått område kan du fiske andre arter enn torsk hele året - men merk lokale forskrifter.
Svaret på spørsmålet "Er det forbudt å fiske i Oslofjorden?" er med andre ord et klart "Nei".

Atle har tilpasset kartfiler for kartplottere fra Simrad, Lowrance og B&G så du kan ha områdene på din plotter. Kart for nedlasting finner du på våre kartsider HER.

Helt til slutt vil vi gjerne oppfordre til å gjenutsette fisk med lav matverdi, da spesielt sjøørret og laks.
Utgytt sjøørret på vei tilbake til sitt rette element.
Særlig i første halvår vil man komme i kontakt med sjøørret og laks som har gytt i løpet av vinteren, flere av disse har stått i elva etter gyting og er avmagret. Slike fisk har minimal verdi som matfisk, slipp de pent ut igjen og la de spise seg opp. Dette er ikke pålagt via lovverk eller forskrift, det handler om sunn fornuft og personlig innsats for fremtidige opplevelser.

Kommentarer

Legg inn en kommentar

Populære innlegg

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend.

The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP.
HDS Gen 2, true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4".HDS Gen 2 Touch, true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12".Elite HDI, "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7".Elite CHIRP, as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".HDS Gen 2Units from this series are seen while fishing in most of my reports on …

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?"Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models:
What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI?What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?
This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water.


HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alongside eachother for a year before HDS Gen 3 came. Again HDS Gen 2 Touch was k…

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter.Is there any real difference between them anymore?

When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"?

In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual differen…

Hva trenger man til dorging/ trolling?

Jeg ser av statistikken at mange av treffene på bloggen kommer fra folk som googler etter informasjon rundt utstyret som brukes til avansert dorging, populært kalt trolling. Her følger derfor en beskrivelse av hva jeg bruker, og hvordan jeg bruker det. Jeg begynner med det enkleste (og billigste) og fortsetter med det mer avanserte spesialutstyret. Nå er det ikke nødvendigvis slik at mine meninger er SVARET over alle svar, de er bare mine meninger basert på min (mangelfulle) kunnskap og mine (begrensede) erfaringer. Hva man føler man trenger av utstyr styres av så mange faktorer at dette på ingen måte kan være en absolutt fasit. Du bør dog få en del basiskunnskap ut av det jeg skriver, og ikke minst et sted å starte når du skal høste egne erfaringer.

Det kan også være greit å nevne at jeg riktignok har jobbet 10-15 år i sportsbransjen, men at det er 6 år siden jeg forlot bransjen. Jeg har ingen interesse av å promotere spesielle produkter og merker, hvis jeg anbefaler noe er det fordi…