Gå til hovedinnhold

Oslofjorden: Tannløs tiltaksplan


I dag la Regjerningen, ved ansvarlig minister Sveinung Rotevatn (V), frem sin tiltaksplan for Oslofjorden. Den har så mye "om, men, hvis, kanskje" at den sannsynligvis får null effekt. Erik er mildt sagt skuffet.

Oslofjorden (og deler av Skagerak for øvrig) har problemer. Temperaturen stiger, vannet surner, det tilføres for mye forurensing, det dukker opp stadig flere fremmede arter og det overfiskes. Mye har vært sagt og undersøkt siden man innså alvoret for noen år siden, og anbefalingene fra forskerne er så krystallklare at de ikke kan misforstås. Ikke minst kjenner vi som sportsfiskere godt på begrensingen i forskriften som verner kysttorsken. (Les mer om den HER.) Den setter både store krav til oss som sportsfiskere, og medfører en betydelig begrensning i vår fritidsaktivitet, spesielt i perioden 01.01 til 30.04 hvor man i store deler av Oslofjorden kun kan fiske etter sjøørret i dette tidsrommet. Forskriften er nettopp en konsekvens av forskingen som er gjort, og som ledet ut i et høyst tidsbestemt, målbart tiltak. Når man nå skulle legge frem en plan som også berører alle andre, hadde vi sportsfiskere derfor god grunn til å mene at den planen skulle ha like klare tiltak også for andre parter.


Fin tittel - elendig innhold.

Du finner tiltaksplan og oppsummering HER, kalt "Felles løft for Oslofjorden". Det mest interessante, det vi alle har ventet på, finner du fra side 47 som "4. Gjennomføring av planen." Her finner du også hovedproblemet, formulert slik:

"Regjeringen oppfordrer fylkeskommuner og kommuner og alle andre ansvarlige til å følge opp tiltakene i planen, for et felles løft for Oslofjorden."

Det "oppfordres". Beklager Rotevatn, men dette er ikke godt nok. Det må "pålegges", "overstyres" og "straffes" om det faktisk skal skje noe. 

Planen mangler noen helt essensielle deler på de aller fleste punkter:

  • Hvor er tidsbestemmelsene?
  • Hvor er konsekvensene dersom de ansvarlige ikke får gjennomført det de skal i (det nærmest ubestemte) tidsrommet?
  • Hvor er de definerte målene? 
Slik tiltaksplanen fremstår nå er den en salig røre av ubestemmelige tiltak uten definerte frister og uten definerte mål for det enkelte tiltak. Et klassisk eksempel er utbygging i strandsonen, her hadde et opplagt måltall vært null (0), men selv et så enkelt mål, som dessuten allerede er bestemt via diverse lovverk, klarer ikke Regjeringen å sette på papiret. Et annet eksempel er tilførselen av fosfor, noe som enkelt måles selv med utstyr du og jeg kan kjøpe. Her kunne man lett definert et mål ved å si at "gjennomsnittlig mengde fosfor i vannet er i dag X, innen 2023 skal det være Y". Da skjønner man hvorfor de heller ikke klarer å sette mål for utviklingen av ymse fiskearter, hummer etc. De eneste punktene Rotekoppen & Co klarer å tidfeste, er punkter relatert til vannforvaltningsplanen. De har en tidsbestemmelse ikke fordi Regjeringen vil ha det, men fordi vi har forpliktet oss til EU i forbindelse med deres Vannforskrift. Regjeringen klarer ikke å sette et eneste mål de ikke har fått tredd nedover hodet fra Brussel, og det er rett og slett elendig.

For at Regjeringen skulle kunne satt slike bestemte mål, måtte flere lover og forskrifter blitt endret på. Det leder oss til neste tannløse mangel, hvor er Regjeringens forslag til Stortinget for å få gjennomført dette? Partier som SV,  Rødt og MDG har fremmet diverse forslag de siste årene, konsekvent nedstemt av regjeringspartiene, uten at disse partiene igjen løfter en finger for å få løst selve problemet. Jeg stemte selv på Venstre ved siste stortingsvalg, i håp om at de nettopp kunne dreie det som opplagt ville bli en Høyre-dominert regjering noe mot miljø og bærekraft, men den stemmen var opplagt fullstendig bortkastet.

Ikke overraskende er Fiskarlaget glade for at de får holde på som før, selv om det kanskje er et ris bak speilet for 2022. Les deres mening om saken HER.

Dette innlegget gjenspeiler min personlige mening, og kan ikke tas til inntekt eller kostnad for noen andre.

Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of