Gå til hovedinnhold

Forespørsel om havabbor del II


 Jada, undertegnede er over middels opptatt av denne fisken så jeg maser litt. Denne gangen er det Miljødirektoratet jeg maser på.

Team Colibri på vei hjem fra havabborfiske

Første del av dette kan du lese om i DENNE artikkelen, der jeg spurte F-dir om deres tanker rundt å ta bedre vare på bestanden av havabbor i Norge. Ikke overraskende var deres svar lite oppløftende. Jeg fulgte derfor opp med en mail til Miljødirektoratet:

Mail av 12.11.20 til Miljødirektoratet.

Teksten lød:

Hei

Undertegnede er ivrig sportsfisker, med spesiell interesse for havabbor (Dicentrarchus labrax). Sammen med mange andre likesinnede, er jeg bekymret for arten, spesielt i lys av at den ikke har noen form for vern, ingen fangstbegrensinger eller minstemål/ maksmål og tilsvarende som vi ellers er vant med når vi fisker etter andre arter i saltvann. Dette til tross for at arten har kommet hit naturlig, reproduserer seg lokalt, ikke ansees som truende og har vært her i mange tiår. I den forbindelse sendte jeg en forespørsel til Fiskeridirektoratet og spurte om det hadde noen tanker rundt dette. Kort oppsummert har de ikke det, da de anser at arten ikke faller inn under deres formål på grunn av lav økonomisk verdi. 

Derfor undres jeg om kanskje Miljødirektoratet, som så vidt meg bekjent ikke ser utelukkende på (potensiell) økonomisk inntjening i sin vurdering av arter, har noen formening rundt temaet beskyttelse av havabbor?

For ordens skyld er svaret fra F-dir, som også inneholder min opprinnelige forespørsel, vedlagt. Jeg gjør også oppmerksom på at et svar offentliggjøres på teamcolibri.no.  

21.12.20 fikk jeg svar fra direktoratet:

Svar fra MD.

Ordet "sirkelreferanse" kommer snikende i underbevisstheten. F-dir vil ikke ta ansvar ved mindre arten er av (betydelig) økonomisk interesse, eller Miljødirektoratet bestemmer at den "er underlagt særskilte tiltak". Miljødirektoratet vil ikke ta ansvar ved mindre F-dir sier at de bør ta ansvar. 

En kan ikke undres over at dersom havabbor faktisk ble rødlistet, så hadde det offentlige måttet ta ansvar. Men for det første er det ikke grunnlag for det (heldigvis), og for det andre hadde det betydd kroken på døra for sportsfiske etter arten. Det er pussig hvordan arter på land forvaltes etter andre prinsipper. På land reguleres jakt og fangst av arter basert på en tanke om å ta vare på artene og økosystemet deres, ikke bare økonomisk vinning. Men i vannet må arten enten være direkte utrydningstuet eller ha (stor) økonomisk verdi for at vi skal gidde å bruke tid på å ta vare på den. Norges forvaltning av våre ressurser i havet er unektelig svært god sammenliknet med nær sagt hvilket som helst annet land, men vi har fortsatt en vei å gå for arter som faller mellom stoler i dagens regime.

Havabbor fra Indre Oslofjord.
Kommentarer

Populære innlegg

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend. The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP. HDS Gen 2 , true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4". HDS Gen 2 Touch , true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12". Elite HDI , "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7". Elite CHIRP , as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".   HDS Gen 2 Units from this series are seen while fishing

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?" Lowrance HDS Carbon Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models: What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI? What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3? This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water. Lowrance HDS Gen 3 HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alon

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter. Is there any real difference between them anymore? When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"? In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual diff

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of