Gå til hovedinnhold

Forespørsel om havabbor del II


 Jada, undertegnede er over middels opptatt av denne fisken så jeg maser litt. Denne gangen er det Miljødirektoratet jeg maser på.

Team Colibri på vei hjem fra havabborfiske

Første del av dette kan du lese om i DENNE artikkelen, der jeg spurte F-dir om deres tanker rundt å ta bedre vare på bestanden av havabbor i Norge. Ikke overraskende var deres svar lite oppløftende. Jeg fulgte derfor opp med en mail til Miljødirektoratet:

Mail av 12.11.20 til Miljødirektoratet.

Teksten lød:

Hei

Undertegnede er ivrig sportsfisker, med spesiell interesse for havabbor (Dicentrarchus labrax). Sammen med mange andre likesinnede, er jeg bekymret for arten, spesielt i lys av at den ikke har noen form for vern, ingen fangstbegrensinger eller minstemål/ maksmål og tilsvarende som vi ellers er vant med når vi fisker etter andre arter i saltvann. Dette til tross for at arten har kommet hit naturlig, reproduserer seg lokalt, ikke ansees som truende og har vært her i mange tiår. I den forbindelse sendte jeg en forespørsel til Fiskeridirektoratet og spurte om det hadde noen tanker rundt dette. Kort oppsummert har de ikke det, da de anser at arten ikke faller inn under deres formål på grunn av lav økonomisk verdi. 

Derfor undres jeg om kanskje Miljødirektoratet, som så vidt meg bekjent ikke ser utelukkende på (potensiell) økonomisk inntjening i sin vurdering av arter, har noen formening rundt temaet beskyttelse av havabbor?

For ordens skyld er svaret fra F-dir, som også inneholder min opprinnelige forespørsel, vedlagt. Jeg gjør også oppmerksom på at et svar offentliggjøres på teamcolibri.no.  

21.12.20 fikk jeg svar fra direktoratet:

Svar fra MD.

Ordet "sirkelreferanse" kommer snikende i underbevisstheten. F-dir vil ikke ta ansvar ved mindre arten er av (betydelig) økonomisk interesse, eller Miljødirektoratet bestemmer at den "er underlagt særskilte tiltak". Miljødirektoratet vil ikke ta ansvar ved mindre F-dir sier at de bør ta ansvar. 

En kan ikke undres over at dersom havabbor faktisk ble rødlistet, så hadde det offentlige måttet ta ansvar. Men for det første er det ikke grunnlag for det (heldigvis), og for det andre hadde det betydd kroken på døra for sportsfiske etter arten. Det er pussig hvordan arter på land forvaltes etter andre prinsipper. På land reguleres jakt og fangst av arter basert på en tanke om å ta vare på artene og økosystemet deres, ikke bare økonomisk vinning. Men i vannet må arten enten være direkte utrydningstuet eller ha (stor) økonomisk verdi for at vi skal gidde å bruke tid på å ta vare på den. Norges forvaltning av våre ressurser i havet er unektelig svært god sammenliknet med nær sagt hvilket som helst annet land, men vi har fortsatt en vei å gå for arter som faller mellom stoler i dagens regime.

Havabbor fra Indre Oslofjord.
Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of