Gå til hovedinnhold

Støy på ekkolodd


En gjenganger i innboksen vår er spørsmål rundt støy på ekkoloddet. Her ser vi på ymse varianter av støy og kommer med endel tips til hvordan man kan bli kvitt støyen. Ofte tror folk at plankton eller pollen er støy, mens det i realiteten er ekkoloddet ditt som gjør akkurat det du har betalt for: det viser deg hva som er under båten din. Det er derfor viktig å skille på ekkolodd som viser det man må forvente, og tilfeller der man har et reelt støyproblem.

Plankton på vei oppover til venstre.

Plankton stiger typisk oppover utover ettermiddagen og kvelden, før det ender opp i vannskorpen på natten. På morgenen synker det ned igjen til bunnen (eller så dypt at det blir mørkt hvis man er i dype innsjøer). På dagtid kan du ofte se "belter" med plankton på en bestemt dybde, da har disse små skapningene typisk samlet seg i et temperatur- eller strømskille. (Slike vil du fiske ved.) Over har jeg satt sammen to skjermbilder fra samme døgn og samme innsjø, ett fra midt på dagen og ett fra tidlig kveld, og du ser tydelig forskjell. Den blåfargede "grøten" til venstre er plankton på sin vei oppover mot overflaten.

Det kan være utfordrende å vite hva på ekkoloddet som er reelt, det vil si "noe i vannet", og hva som er uønsket støy. Både plankton og pollen påvirker ekkoloddet ditt, særlig det skannende ekkoloddet, og blir det virkelig store mengder kan du ende opp med at skjermen din blir helt uleselig. Men dette er ikke feil ved hverken utstyr eller installasjon, det er et naturlig fenomen.

I bildet under er det mye pollen i vannet. Dette samler seg naturlig nok nære overflaten, men særlig for skannende ekkolodd vil man se at det medfører betydelig redusert funksjonalitet også lengre ned.

Pollen på 2D og skannende ekkolodd.

Når det ser slik ut på overflaten vet du hva som venter deg på ekkoloddet.

Pollen, planton, kvister, rask og annet i vannet er kanskje ikke så interessant for oss å se på, men det er tross alt noe reelt og det er ekkoloddets oppgave å vise det. 

Ikke støy - bare masse bøss i vannet.

Det siste eksempelet på "naturlig støy" vi skal innom er is. Ren is, uten luftbobler, kan ekkoloddet "se" gjennom, men i praksis vil ofte is ute i naturen ha noe luft i seg. På stålis tidlig i isfiskesesongen kan man faktisk bruke ekkoloddet gjennom isen, bare hell litt vann på isen og legg isfiske-ekkoloddgiveren rett på isen. Men så fort isen blir hvit, må man borre hull og få ekkoloddgiveren ned i vannet. 

Også der vi kjører båt gjennom (tynn) is får ekkoloddet gjerne en forstyrrelse fra luften i isen, og da spesielt på skannende ekkolodd.

Ikke lett å se noe med SideVü når man leker isbryter.

Det vi har sett på frem til nå er naturlige fenomener, det er bare ekkoloddet som gjør det vi har betalt for - viser oss hva som er i vannet. Men man kan få virkelig uønsket støy på ekkoloddet også, og det er det mulig å bli kvitt. Litt grovt sett kan dette deles i tre typer støy:
  • Turbulens
  • Elektrisk støy
  • Crosstalk
Turbulens kommer typisk fra skroget ditt. Alle steg og lister under skroget skaper turbulens i vannstrømmen under båten, rur og groe kan gi en liknende effekt over hele skroget på båter som ligger ute (i saltvann). I DENNE artikkelen ser vi nøye på hvordan man kan unngå dette problemet, som i all hovedsak handler om å finne optimal plassering av ekkoloddgiver. Men på noen skrog er det rett og slett ikke mulig å få en aktermontert ekkoloddgiver til å bli "turbulensfri", og man må da vurdere gjennomgående eller gjennomskytende ekkoloddgiver.

En ikke uvanlig kilde til turbulens på moderne sportsfiskebåter er den frontmonterte elmotoren. Du kan oppleve at propellens oppiskede vannstrøm treffer ekkoloddgivere du har bak på båten. I de fleste tilfeller er det derfor lurt å montere ekkoloddgivere på en side av båten (typisk styrbord) og elmotoren mot motsatt side (typisk babord). Her ser du et eksempel på slik montering på Dags Pioner.

Elmotor mot babord - alle aktermonterte ekkoloddgivere mot styrbord

Min egen Starweld Fusion 16 DC er et eksempel på at en slik ideell montering ikke alltid er gjennomførbar. På min båt er lanternefester og diverse annet i veien for montering av elmotor mot babord, så jeg må ha den mot styrbord. Som en konsekvens av det får jeg da også noe støy fra turbulensen inn på ekkoloddet. Dette blir ekstra merkbart over større dyp siden ekkoloddet øker sin effekt over større dyp og da vises også støy fra turbulens bedre enn på grunt vann med lavere effekt.

Elektrisk støy er vanligere enn mange tror, delvis fordi mange som har dette ikke selv er klar over det men antar det handler om turbulens. Typiske støykilder kan være påhengsmotoren, elmotor, USB-ladere og LED-lanterner. Her ser du et eksempel på støy fra en av mine tidligere båter. Som du ser av hastigheten (27,8 knop) er skjermbildet tatt i plan, og det er nærliggende å tro at støyen i bildet er relatert til turbulens. 

Elektrisk støy fra motorens ladestrøm.

Støykilden i bildet over var påhengsmotoren min på det tidspunktet, en Suzuki 80HK (årsmodell 2010). Suzuki er dessverre en særdeles velkjent støykilde, støyen kommer fra mange men veldig kortvarige spenningstopper i motorens ladestrøm. Løsningen her var å sette inn et dedikert forbruksbatteri i båten som alt av ekkolodd ble koblet mot da støyen var så kraftig at forsøk med diverse støyfiltre montert på motorens kabler ikke ga ønsket effekt. Der man går for en slik løsning kan man med fordel koble andre kjente støykilder (USB-ladere, LED-lanterner, lensepumpe, AP-pumpe etc) mot startbatteriet, mens elektronikk som krever "ren" strøm kobles mot forbruksbatteriet (ekkolodd, radar, VHF).

Høy fart - ingen støy

I bildet over kjører jeg enda fortere, men som du ser er det ikke støy i bildet i det hele tatt. Det du ser i vannsøylen her er en stim med agnfisk. Får man bort både turbulens og elektrisk støy kan man med andre ord se fisk med ekkoloddet også i høye hastigheter. 

For å finne ut om støyen man ser er elektrisk eller ikke, kan man gjøre en enkel test. Skru opp følsomheten/ gain på ekkoloddet så du ser støyen tydelig, så slår du av alt annet i båten. (Da mener jeg ALT bortsett fra ekkoloddet). Dette bør gjøres med båten i bevegelse, dra opp farten til 4-5-6 knop før du slår av tenningen og alt annet. Vent et par sekunder så ekkoloddbildet rekker å rulle litt, forsvinner støyen da vet du at støyen er elektrisk. Så slår man på en og en ting i båten til man finner støykilden, og løser problemet basert på kilden. Støy på ekkoloddet er et symptom, det er støykilden som er sykdommen, og det er sykdommen som skal kureres. Dersom kilden ikke er "kurerbar", som typisk er tilfellet dersom det er motoren i seg selv som er kilden, kan man teste om et dedikert forbruksbatteri er en løsning. Du kan lese mer om bruk av forbruksbatteri i DENNE artikkelen.

Andre støykilder er som oftest enklere  (les; billigere) å skifte ut, slik som USB-ladere. (Les vår test av støyfri og vanntett USB-lader HER.) LED-lanterner kan som regel skiftes til vanlige uten stor kostnad, autopilotpumper kan ofte jordes etc etc. Man må finne støykilden, og løse problemet der, eller vurdere dedikert forbruksbatteri.

Etter hvert som stadig flere har fått seg frontmontert elmotor på båten sin, har også støy relatert til det blitt et kjent fenomen i Team Colibris innboks, men dette kan like gjerne gjelde baugthrustere på større båter. Når den elektriske motoren går opplever mange støy, når den er av blir ekkoloddet støyfritt. Opplever du dette så er det første du skal påse at elmotor og ekkolodd ikke er koblet mot samme batteri, det er rett og slett en oppskrift på elektrisk støy, særlig hvis elmotoren din ikke er børsteløs. Er det punktet i orden så er det neste å se på jordingen av elmotoren, og gjerne å legge en ekstra jordingskabel fra elmotorens hus (må mot noe i metall) til batteriets minuspol.

Crosstalk betyr at to ekkoloddgivere "snakker i kor" slik at ekkoloddene ikke klarer å skille eget ekko fra den andre giverens ekko. Dette skjer typisk hvis begge ekkoloddgivere sender på samme frekvens (feks 200kHz), men du kan oppleve det også der ekkoloddgiverne sender på vidt forskjellig frekvens. 

På 2D-ekkoloddet (det vanlige ekkoloddbildet) vil crosstalk typisk vises som loddrette streker slik som her:

Crosstalk (foto; www.simrad-yachting.com)

Crosstalk til venstre, så slår jeg av den andre ekkoloddgiveren og støyen forsvinner.

Bruker ekkoloddgiverne dine forskjellig frekvens, og du fortsatt får crosstalk, så juster ping (som sier noe om hvor ofte ekkoloddgiveren sender ut signalet sitt) forskjellig på det to ekkoloddgiverne. Øk på den ene og senk på den andre, så vil problemet vanligvis reduseres. Varianten med crosstalk selv med ulik frekvens er spesielt merkbar der man kombinerer skannende ekkolodd med frittstående 2D-giver fra Airmar.

Crosstalk behøver ikke bare å komme fra elektronikk i egen båt. Jeg har deltatt i mange fiskekonkurranser, og man kan tidvis komme såpass nære andre båter at man får crosstalk på grunn av den andre båtens ekkolodd. Over dypt vann kan man oppleve dette selv om det er 100+ meter mellom båtene.

En variant av crosstalk er pingstøy. Når ekkoloddgiveren sender ut sitt signal, reflekteres det og sendes tilbake, dette er den grunnleggende funksjonaliteten til et ekkolodd. Men signalet stopper ikke der, det reflekteres ned igjen, for eksempel fra skroget på båten din, og så tilbake enda en gang. Denne ping-pongen med det akustiske signalet går helt til energien i signalet har ladet ut. Når du er over dypt vann, øker ekkoloddet sin effekt, samtidig som denne ping-pongen tar lengre tid siden signalet bruker lengre tid frem og tilbake. 

Pingstøy på Lowrance Elite FS med Airmar TM185HW.

Løsningen på pingstøy er å redusere ping til støyen forsvinner. Desto dypere det er, desto lavere må ping være. På bildet over er ping på maks over en dybde på 160 meter med ekkoloddet i manuell modus, og som du ser gjør pingstøyen ekkoloddet ubrukelig. Ved å redusere ping til 16 forsvant støyen helt. 

I denne videoen viser jeg hvordan man gjør dette på en Lowrance Hook Reveal, samtidig som jeg går gjennom øvrige basisinnstillinger av 2D-ekkolodd og snakker om hvorfor man heller skal løse kilden til støyen enn å øke ekkoloddets støyfilter ukritisk.


Det kan kreve litt innsats å få et støyfritt ekkolodd, men det er det verdt. Når ekkoloddet ender opp med å vise fisk og bunnstruktur uten støy, blir både brukeren mindre irritert, og ekkoloddet blir lettere å tolke.

Gode SideScanbilder krever støyfri innstallering.

Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of