Gå til hovedinnhold

Kort notis om utdaterte fiskeregler


De fleste som fisker på Østlandet har på et eller annet tidspunkt vært nødt til å lese seg opp på fiskereglene satt av den lokale jeger- og fiskeforening eller almening. Ser man på et utvalg av slike på det sentrale Østlandet så er det tydelig at deler av regelverket kunne hatt godt av å tre inn i det 21. århundret.

Lars har tatt en titt på hjemmesiden til noen av de lokale lagene som eier fiskeretten i en rekke vann i området nord for Oslo. En fellesnevner er frykten for elektrisk motor og båtbruk generelt.


Ingen overraskelse hvor dette kommer fra, men OFA er ikke nødvendigvis veldig moderne de heller.

Starter man utenfor Oslo ser man at det også her legges ned forbud mot bruk av motor på båt. Man tar ikke høyde for størrelsen på vannet, men kjører heller en stram linje med totalforbud. For ordens skyld kan det nevnes at det ved norsk lov er ulovlig med båtmotor (også elektrisk) på vann under 2 kvadratkilometer i areal.

Båtforbud, med unntak av noen svære overbefolkede vann

Lenger nord følges det opp med tilsvarende regler for å hindre effektivt båtfiske. Dette virker å være mer standard enn unntak om man ser på fiskereglene rundt omkring i Norge.

Båt og flytering står ikke høyt i kurs hos denne rettighetshaveren.

I samme området finner vi en annen stor grunneier med fiskerett i mange store og små vann. I flere år har det blitt kjempet en kamp her for å få tillatelse til bruk av flytering, uten hell. Dette virker å være grodd fast hos de som har bestemt i lokale jeger og fisk i en årrekke.

Ikke båt, men et noe spesielt forbud mot alt fiske?!

I nabokommunen har de presisert at man i tidsrommet hvor ørret antas å gyte, ikke skal fiske etter noe annet enn sik og røye. Her kan det virke som man velger å ignorere det faktum at det finnes en del andre fiskearter å fiske etter som ikke påvirker ørretgyting.

Poenget er ikke å henge ut disse utvalgte foreningene og deres regler, for dette er ganske generelt rundt om i hele landet. Poenget er heller at vi som ivrige sportsfiskere bør melde oss inn i det vi kan av lokale jeger- og fiskeforeninger slik at vi kan være med å vri reglene mot mer moderne tider. Engasjer deg lokalt!

Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?