Gå til hovedinnhold

Når kan jeg bruke elmotor?

Vi i Team Colibri er store tilhengere av farkoster som lett kan transporteres og flyttes til nye spennende fiskeplasser. Vi er også glad i de elektriske motorene våre, men de kan (dessverre) ikke brukes over alt. Her ser vi på når du kan, og når du ikke kan, bruke (el)motor.
En jolle med elmotor gir store muligheter for sportsfiske.


La oss starte med Lovverket. 


Det er " Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" som er utgangspunktet, og som for alle norske lover finner du den på lovdata.no:
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

For oss sportsfiskere er det paragraf 2, 3 og 4 som er de som virkelig betyr noe. Paragraf 2 sier noe om hvor loven gjelder. Merk at utdraget under er forkortet så det bare berører temaet vårt:
"Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt......
Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer."

Paragraf 2 sier at loven gjelder oss som vil ferdes på vann og vassdrag. Det er verdt å merke seg at loven IKKE skiller på typen motor, med andre ord er elektrisk motor sidestilt med forbrenningsmotor her.
Lovverket skiller ikke på elmotor og forbrenningsmotor.

Paragraf 3 er enkel og trenger neppe videre forklaring:
"I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven."

Paragrafen sier at utgangspunktet er forbud, men så finnes det noen unntak der man kan bruke motor i utmark og det er de unntakene vi må passe på at vi holder oss innenfor. Unntaket som betyr noe for oss sportsfiskere finner vi i paragraf 4. Igjen har jeg forkortet så vi fokuserer på det som er relevant for sportsfiske:
"Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt."

Oppsummert sier paragraf 4 at vi kan bruke (el-)motor i vann som er minst to kvadratkilometer, men at kommunen kan forby dette lokalt. Merk at kommunale myndigheter IKKE kan gi generelle unntak fra loven, men de kan angi strengere regler lokalt. Det samme gjelder grunneieren eller dennes representant (feks en som leier grunnen). Disse kan sette strengere regler men de kan ikke gi deg unntak. (Dette står forøvrig i paragraf 10)

Du kan søke om dispensasjon, dette står det mer om i paragraf 5 og paragraf 6. Men dette er neppe relevant for deg og meg som skal på en tur eller tre.

Hvordan måle hvor stor innsjøen er?

For å gjøre det kan du selvfølgelig skritte opp rundt innsjøen, men med de elektroniske hjelpemidlene vi har i dag er det ganske enkelt å måle opp omtrentlig areal. Her ser vi på hvordan du kan bruke Gule Sider, men det finnes mange alternativer.

1. Gå til Gule Sider og Kart, finn vannet du lurer på. Nederst i høyre hjørne klikker du på "Tegn og Mål":
Tegn og mål - Areal

Etter å ha klikket får du opp en meny, i den menyen klikker du på "Areal" som på bildet over. Nå kan du klikke deg rundt innsjøen:
Klikk deg rundt og avslutt med ett klikk på "Ferdig".

Når du har et brukbart omriss, klikker du på "Ferdig". Nå kan du klikke på omrisset og får da opp en boks med arealet:
Bingo!
Et godt alternativ til Gule Sider er NVEs innsjødatabase, hvor de allerede har gjort jobben med å måle opp for deg. denne finner du her: https://gis3.nve.no/link/?link=innsjodatabase

Selv om du nå har kommet frem til at vannet er over 2 kvadratkilometer er du ikke helt i mål enda. Før du begir deg utpå bør du følge opp med en runde på Google så du er sikker på at det ikke er lokale regler.

Kommentarer

 1. En kjapp måte å finne vannareal på er via NVEs karttjeneste. Man bare klikker på det aktuelle vannet, så kommer det opp et vindu med info.
  https://gis3.nve.no/link/?link=innsjodatabase

  Vann som er cyanblå er klikkbare. Vann med mørk blå kontur er det dybdekart på.
  Enkelt vann får man opp flere vinduer på. Som ofte er det vann med sammensatte areal, der ett av vinduene er den som samler alle.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for info, enig i at det er en vel så enkel metode.

   Slett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend. The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP. HDS Gen 2 , true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4". HDS Gen 2 Touch , true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12". Elite HDI , "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7". Elite CHIRP , as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".   HDS Gen 2 Units from this series are seen while fishing

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?" Lowrance HDS Carbon Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models: What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI? What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3? This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water. Lowrance HDS Gen 3 HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alon

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter. Is there any real difference between them anymore? When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"? In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual diff