Gå til hovedinnhold

Syntax error

I informasjonsteknologiens verden er "Syntax error" en betegnelse på feil som oppstår fordi tegn som er ment å stå i en bestemt rekkelfølge ikke gjør det, og programmet som styres av serien med tegn stopper opp. Omtrent som når du stokker om ordene i en setning, og dermed endrer setningens mening så mye at den ikke lengre gir den informasjonen du ønsket.

Jeg kan ikke unngå å anta at det nettopp er en slik feil som rammer Fiskeridepartementets tankegang rundt hvordan Norges del av ICCATs kvote for makrellstørje (BFT, tunfisk) skal benyttes. Fakta er der, men settes sammen slik at meningen blir borte.

I september 2016 skrev jeg DENNE kronikken, som kort oppsummert dreier seg om at det er helt OK at Norge bruker sin tildelte kvote til å teste ulike måter å forvalte den delen av størjebestanden som svinger innom våre farvann i sitt næringssøk. I likhet med andre som mente omtrent det samme, måtte jeg tåle både dempet applaus, kritiske spørsmål og rent ut idiotforklaringer. Alt helt normalt i en diskusjon hvor mange mener mye, og jeg lever godt med det.

Poenget med praksisen i perioden 2014-2016 var delvis å forske på selve bestanden, og delvis å teste distribusjonssystemet for tunfisk. Det er fult mulig å forske på bestanden uten å ta livet av hele kvoten, og vi er nok alle enige om at testen av distribusjonssystemet var en kattastrofe. (Katta, ettersom fiskene endte på boks som kattemat.) Når en test ender i fallitt, er det naturlig å spørre seg om hvorfor, og ikke minst om hva man skal gjøre annerledes neste gang.

Og det er her vi som nasjon feiler. Ja, det er ikke bare byråkratene i direktoratet som feiler, det er VI. Det er VI som via demokratiet gir byråkratene sine retningslinjer, og de er opplagt helt ute av nettopp retning. Fakta er at forsøkene har feilet, og de landene som gjør det vi sportsfiskere mente Norge burde gjort fra dag en lykkes. De tjener penger, de bidrar til at stammen øker, de får liv i lokalsamfunn langs kysten - vi sikrer spanjolene kattemat.

Dette er på ingen måte overraskende, de av oss som følger med på fiskeripolitikken i steinrøysen vår har sett hvilken vei det går. Vi dumper gruveavfall i fjordene våre, vi gir bort konsesjoner for fiske til selskaper som ikke er interessert i hverken fiskens ve og vel, eller lokale arbeidsplasser og vi lar oppdrettsnæringen rasere kysten vår og utrydde unike stammer av laks og sjøørret, vi ødelegger vassdrag etter vassdrag for så å tillate selskaper å bygge kraftledninger til kontinentet og så tillater vi det samme kontinentet og ikke minst Kina å kjøpe selskapene og rettighetene til vannkraften så profitten forsvinner ut av landet.

Vi har mistet bakkekontakten og fremtidsvisjonene fullstendig innen disse områdene, og flakser rundt som skadeskutte ender over en dam som tørker inn under oss. Konsekvensen er ødelagt natur, folk som mister jobben, og mindre kontroll på egne naturressurser. Feiltrinn kommende generasjoner vil måtte betale for, for mye av dette er ikke reversibelt.

Snu i tide.

Det er en gryende misnøye i befolkningen med status quo. Vi ser det politisk der typiske protestpartier som Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Fremskrittspartiet (FRP) sanker velgere i hver sin ende av den politiske skalaen. Dette er et sykdomstegn i ethvert samfunn, et tegn på at samfunnets elite er i utakt med de brede lag av befolkningen. Har eliten vett i skallen tilpasser den seg realitetene, justerer kursen og protestpartiene mister oppslutningen. Klarer ikke eliten å justere kursen, blir den kastet. Fordelen med et demokrati er at eliten kan kastes på en fredelig måte, mens det har en tendens til å gå hardt for seg der andre styringsformer regjerer. Men skiftet kommer, garantert. Se på USA, se på Sverige, se på et hvilket som helst land. Når folk i et demokrati er frustrert, gjør det utslag på stemmeseddelen.

Vi nordmenn er sedate, rolige og generelt ganske trege i reaksjonsformen. Men vi reagerer før eller siden, og årets stortingsvalg ligger an til å bli preget av at en slik reaksjon gryr. Det gjenstår å se om de to største partiene i Norge tar dette hintet, eller om de fortsetter.

Men tilbake til starten, hva med makrellstørja? Konsekvensen av at departementet IKKE lærte av 2016 er svært enkel - ulovlig fiske og tapte inntekter for aktører som ønsker å drive lovlig. Ulovlig fiske kommer ICCAT utvilsomt til å straffe oss for, det er et spørsmål om tid. Så gjenstår det å se om departement har nok innsikt til å forstå at det i akkurat dette tilfellet er byråkratene som tar feil, og ikke de som fisker ulovlig. Vanligvis er det omvendt, men i denne saken har jeg svært vanskelig for å møte det ulovlige fisket med den avskyen jeg burde. Sivil ulydighet er en mer dekkende beskrivelse enn ulovlig fiske slik jeg ser det.

2018 blir avgjørende. Dersom ikke departementet har tatt til vettet når kvotene for 2018 fastsettes, skal du ikke utelukke at dette vil gå helt galt. Det straffer seg å være i utakt med befolkningen.

Dette er enkelt, snu i tide og gjør det eneste fornuftige. Alle rundt oss får det til.


Ikke størje, men en slektning - tatt ved charterfiske.

Denne artikkelen er skrevet av meg som privatperson, og gjenspeiler ikke noe annet enn min personlige oppfatning. Den kan ikke tas til inntekt eller kostnad for noen andre personers eller foreningers syn.

Kommentarer

Legg inn en kommentar

Populære innlegg

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend. The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP. HDS Gen 2 , true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4". HDS Gen 2 Touch , true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12". Elite HDI , "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7". Elite CHIRP , as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".   HDS Gen 2 Units from this series are seen while fishing

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?" Lowrance HDS Carbon Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models: What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI? What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3? This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water. Lowrance HDS Gen 3 HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alon

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter. Is there any real difference between them anymore? When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"? In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual diff

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of