Gå til hovedinnhold

Konkurransetid!Lørdag 14. januar arrangeres det isfiskekonkurranse på Jarenvatnet.
Arena for konkurransen er nordre del av Jarenvatnet, fra Nordtangen og nordover. Registrering skjer ved HC-brygga på vestsida, en drøy kilometer sør for nordenden av vannet.

Parkering finnes blant ved Jaren, på kornsiloen. Vi har fått tillatelse til å parkere på Strand Unikorn sitt område så lenge ingen utganger eller veier blokkeres. Ellers finnes parkeringsmuligheter i nordenden og ved HC-brygga. De som velger å parkere ved kornsiloen kan ta veien over jordet og deretter krysse isen til vestsida.

Hjemmesiden til Jarenvatnet finner du her, hvor du kan finne info om fiskekort og gjeldende fiskeregler.

I motsetning til fiskearter vi har frontet i tidligere artikler fra Jaren, blant annet her, er målfisken for konkurransen mort. Det er firmaet Gone Fishing Pro som står bak konkurransen, med tillatelse og litt drahjelp fra Jarenvatnet Grunneierlag.

Mort er en relativt ny art i Jarenvatnet, men likevel den mest dominerende. De siste årene har vi sett en dramatisk økning i mortbestanden, og dette truer helt klart andre fiskeslag. Bestanden av sik er nærmest utradert på grunn av mort. Gjedde og abbor klarer seg bedre ettersom de har lært seg å beite på mort, men for gjedda sin del er sik å foretrekke som føde.

Selv om mort er overrepresentert i fiskefaunaen i Jarenvatnet, er den ikke alltid like lett å lokalisere. Derfor er fòring tillatt under isfiskekonkurransen. Dette bør øke sjansen for at alle deltakerne får kjenne napp i løpet av de fire timene konkurransen pågår.

Konkurransereglene er enkle. Man fisker kun med ett redskap om gangen, og håndredskap er gjeldende. All annen fisk som fanges skal straks slippes tilbake uskadet. Ved innveiing er det totalvekt av mort som teller.
Videre er det lov å fòre inn fisk i hullene mens man fisker. Dette gjelder altså under konkurransen.
Som ved alle andre isfiskekonkurranser gjelder regelen om 5 meter mellom hver fisker, og isboret skal stå fastboret i isen så lenge det ikke er i bruk!

Info om premiering ligger i bildet øverst i artikkelen.
Stemningsbilde fra Jaren
 jeg håper så mange som mulig møter opp og gjør dette til et flott arrangement, og til de av dere som møter opp: skitt fiske!

Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of