Gå til hovedinnhold

Oslofjorden 14.09.16 - En selsom tur

Etter gårsdagens langtur inn i Bunnefjorden kjørte vi en kortere tur i dag. Jeg var litt spent på om vi kunne se sel, jeg vet fra tidligere år att det er en hel del av de i Indre Oslofjord.

Så i dag var fiskeutstyret byttet ut med kikkert, og så satte vi kursen mot Gåsungene. Her har 1-2 sel hatt tilholdssted i flere år, i hvertfall siden 2012. Jeg var spent på om de fortsatt var der, og om de var blitt flere siden sist jeg var her (vinteren 2014/2015).
Gåsungene, og en sel.
Vi kan trygt si at de var der. På det meste så jeg fire selhoder over vannet samtidig, så vi kan anta at det er MINST fire sel her nå.
Tre av fire sel ved Gåsungene
Lengre inn mot Sandvika, rett før man kommer inn i Ostøysundet, finner du Måkeskjærene og Vestre Mikkelrabben. Her så jeg tre sel samtidig.
To av tre ved Mikkelrabben
På en kort tur i nærområdet så jeg altså MINST 7 sel i Indre Oslofjord. Fra tidligere turer vet jeg at disse absolutt ikke er alene, du finner sel helt inn i havnebassenget i Oslo.

Jeg har sendt en mail til Fiskeridirektoratet (postmottak@fiskeridir.no) med spørsmål om hva som er bestandsmålet for sel i Indre Oslofjord (sak 2016/11785). I mine øyne er bestanden i Yttre Oslofjord fullstendig ute av kontroll, og jeg vil ikke ha det slik i Indre Oslofjord. I områdene rundt Tønsberg, Verdens Ende, Nøtterøy etc kan du lett se over 100 sel på en enkelt tur. Disse spiser mye fisk, og det er et paradoks at diverse byråkrater ikke ser sammenheng i økende bestand av sel og skarv, og nedgang i bestanden av feks kysttorsk. 100 sel spiser ikke rent lite fisk hver dag, enhver sportsfisker/ fritidsfisker/ yrkesfisker kan skrive under på at det er nytteløst å fiske i områder med sel. Det er på høy tid at man beskatter selbestanden drastisk, og siden det er lite spekkhoggere og hvithai her må dette gjøres med gevær. Noe så enkelt som å gi mulighet for å søke om tillatelse til seljakt fra motorbåt hadde vært et viktig signal fra byråkratiet, og så må selvfølgelig enhver form for kvoter på slik jakt bort. Dette gjelder i hele Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold.

Et lite tips på tampen: Man behøver ikke å kjøre veldig langt hver gang. Ha øynene med deg, også utover båtens skjermer, så ser du fort ting som dette:
Brisling og makrell utenfor Henie Onstad og Høvikodden.
Mer av det samme
Det er mye fisk fra Høvikodden og hele veien bort forbi Veritas, men jeg ser sjelden folk fiske her. Her er det ofte mye brisling, og der det er brisling er det også rovfisk. Ved Høvikodden er det langgrunt, mens det borte ved Veritas er 20 meter dypt få meter ut fra kaia. Kartutsnittet under er fra Gule Sider.

Her ser du et litt mindre kartutsnitt av området med Google Earth, hvor jeg har lagt på deler av en sidescan-logg og litt forklaring av hva du ser. Du ser tydelig hvordan fjellknausen som utgjør Høvikodden fortsetter ut under vann.
Samme med sidescan i Google Earth
Bare husk på fredningssonen mot Sandvikselva, så ikke gå for langt inn mot elva. Jeg anbefaler at man leser Forskriften for området som finnes HER på Lovdata. Det er i praksis ikke lov til å dorge på innsiden av øyene, noe jeg stadig ser at folk glemmer. Hele området er et viktig oppvekstområde for sjøørret, og det er verdt å huske på at hvis man ikke slår ihjel enhver liten ørrettass, men lar de svømme videre, så vokser de fort med all maten som er i fjorden. Minstemålet på sjøørret (35 cm) er latterlig lavt, et minstemål på 45 cm og maksmål på 60 hadde vært mer fornuftig. Da hadde kanskje diverse foreninger sluppet å pøse ut hundretusenvis av yngel i elver og bekker også?

EDIT 16.09.16
Jeg fikk svar fra Fiskeridirektoratet i dag. Kudos for raskt svar, selv om jeg ikke egentlig spurte om hva bestandsestimatet var, jeg spurte om hva bestandsmålet var.
"Hei!
 Viser til din mail av 14.sept. 2016.
 Når det gjelder bestandsestimater av  sel i indre Oslofjord sitter ikke Fiskeridirektoratet med slike tall. Det er Havforskningsinstituttet som gjennomfører tellinger av sel langs norskekysten og som du evnt. må kontakte. Om det finnes nyere tall for området er meg ukjent.
 Det er steinkobbe som er tallrik i Oslofjorden,  men det er også registrert havert.  
Legger med en lenke til Havforsknings nettsider mht. kystsel hvor evnt.  kontaktpersoner er nevnt.

Jeg kontakter Havforskningsinstituttet, så får vi se hva de svarer.

EDIT 21.09.16

Svar fra Havforskningsinstituttet.
"Hei, og takk for opplysninger om sel i Indre Oslofjord.

Vi er klar over at der er noen mindre kolonier av steinkobbe innenfor Drøbak, men Havforskningsinstituttet har ikke prioritert telling av disse. Vi har derfor ikke noe bestandsanslag for denne delen av Oslofjorden. Det er heller ikke fastsatt noe måltall for Indre Oslofjord (Oslo og Akershus).

For Østfold fylke hadde vi ved siste telling 230 steinkobber, her er bestandsmålet 270 steinkobber. Kvoteanbefalingen for 2016 var 10 dyr.

I Vestfold registrerte vi ved siste telling (2014) 183 steinkobber mot et måltall på 60 individer. Kvoteanbefalingen for 2016 var på 15 dyr. Nye tellinger er gjennomført i august i år og resultatene blir klar med det første.

Måltallene er fastsatt i forbindelse med fastsettelse av Forvaltningsplanene for havert og steinkobbe. Det er myndighetene som fastsetter disse forvaltningsplanene. Planene står nå foran en revisjon og da kan det bli aktuelt å bestemme bestandsmål også for Indre Oslofjord.

Vi vil også peke på at det i svensk og dansk Skagerrak og Kattegat (fra Bohuslän til Øresund) er minimum 25500 steinkobber og det er ikke urimelig å anta at streifdyr fra disse store kolonien også kan komme inn i Indre Oslofjord og oppholde seg der over tid."

Jeg er ikke beroliget. Hvorfor prioriteres ikke den fjorden i Norge med høyest befolkningstetthet rundt? Det er for meg et paradoks at vi oppfordres til å fiske og spise fisk, mens myndigheten ser ut til å bry seg lite om status i Indre Oslofjord, hvor flest mennesker fisker. 

Kommentarer

Populære innlegg

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend. The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP. HDS Gen 2 , true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4". HDS Gen 2 Touch , true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12". Elite HDI , "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7". Elite CHIRP , as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".   HDS Gen 2 Units from this series are seen while fishing

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?"

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?