Gå til hovedinnhold

Forslag til ny forskrift for Tyrifjorden - ute nå!

Etter massivt press fra flere ulike grupperinger av sportsfiskere har endelig Fylkesmannen i Buskerud kommet med sitt forslag til ny Fiskeforskrift i Tyrifjorden.

Undertegnede har et verv i en av disse grupperingene, Norges Trollingforbund, og har vært i møte med Fylkesmannens representanter sammen med flere andre interessenter. Som vanlig er skribleriene mine her helt og holdent noe som står for min egen kappe, de gjenspeiler ikke nødvendigvis NTF sitt syn, og kan ikke tas til inntekt eller kostnad for NTF eller noen andre. NTF sitt syn vil fremlegges fra NTF etter behandling der. Dette er min personlige mening. 

Det starter bra
Fylkesmannen bruker nesten to sider på å begrunne behovet for en ny forskrift, ref bildene over og under. Dette er neppe uten grunn, for her tråkkes det på tær i øst og vest, og sikkert i nord og syd også. Under "Forslag til endringer i forskriften" i bildet under begynner morroa.

Krigserklæring del 1
Fylkesmannen foreslår å forby både planerboard og dyprigg. Begrunnelsen er "Dette er redskap som er spesielt myntet på fangst av storørret og gjedde".

Vi begynner med den første feilen, nemlig å dra disse to redskapene over en kam. Det er omtrent som å sammenlikne bunntrål og flytegarn, ja begge deler er beregnet på å fange fisk men der stanser likheten. Mangelen på kunnskap lyser igjennom, i Tyrifjorden fanges det MINIMALT med ørret med disse redskapstypene som ikke like gjerne fanges med stangparavaner eller blyparavaner. Man bommer fullstendig på målet, altså å begrense uttaket av stor ørret. Derimot treffer man trollingfiskerne midt mellom øynene, siden det er nettopp bruken av slik redskap som definerer forskjellen på dorging og trolling. Det blir som å fortelle en fluefisker at du fint kan fiske med flue, -snelle og -snøre, så lenge du bruker en slukstang og ikke en fluestang.

Å forby dyprigg har dessuten en uheldig bieffekt. Det kan nemlig tenkes å ØKE presset på storørreten, siden forbudet effektivt fjerner muligheten for trolling etter røye. I dag er trolling etter røye en populær aktivitet i for eksempel Randsfjorden, og fisket etter røye gir mindre press på ørreten siden de oppholder seg på helt forskjellige dybder i innsjøen(e). Fjerner man muligheten for å fiske etter røye, blir det mer fristende å fiske ørret i steden siden dette kan gjøres med lovlig redskap. Her er Fylkesmannen på helt feil spor.

Ved å i praksis forby trolling, forsvinner trollingfolket fra dugnadene som er helt nødvendige for ørretstammen. Den økonomiske støtten blir borte, og uten trollingfolk på vannet forsvinner også de som i dag faktisk følger med på ørretens ve og vel når den forlater elva. Dette er en ren krigserklæring, og har en flau smak av at Fylkesmannen legger større vekt på kunnskapsløse og korttenkte artikler og leserbrev i lokalavisen, enn på kunnskap. Det er rett og slett flaut å se ett (tidligere antatt) fagmiljø som er så ute å kjøre.
Krigserklæring del 2
Krigserklæringen fortsetter på side 3, som du ser på bildet over. Her ønsker man å redusere dagens trollingfiske med fem stenger til fire. Krampelatteren tar meg når jeg leser begrunnelsen for dette, nok en gang er argumentene i beste fall tynne. Siden man ikke kan dokumentere en direkte sammenheng mellom antall stenger i bruk og uttaket av ørret, henviser man til hva som er av regler i andre vassdrag, uten at man kan si noe faglig forankret utover hva de andre gjør. Som jeg har skrevet om tidligere har jeg veldig vondt for å se at det er en sammenheng mellom antall stenger og uttaket av ørret, det er andre faktorer som har langt større innvirkning. Som for forslaget om å forby planerboard og dyprigg, må man gjerne forby fem stenger også, det blir neppe færre ørretnapp hos meg uansett.

Det eneste positive jeg ser her, er at forbudet mot oter skal bestå. Resten er bare tull i mine øyne.

Skjerpede restriksjoner i garnfiske ser ikke ut til å ha i nærheten av den samme drastiske tilnærmingen som innskjerpelsene i sportsfiske. En kan nesten tro at Fylkesmannen heller vil at Tyri skal garnes, enn at det skal drives rekreasjon der. Det foreslås innført en fredningsperiode, og maksimal maskevidde i Tyrifjorden foreslås satt til 39mm. Hva slags størrelse fisk som fanges i garn med 39mm maskevidde har jeg ikke kompetanse til å uttale meg om, men en begrensning av maskevidde virker fornuftig. Med tanke på kunnskapsløsheten som kom for en dag i forslagene rundt sportsfiske, er det dog grunn til å mistenke at 39mm er hentet ut fra den løse luften, og bør etterprøves. Det er udelt positivt at den samme begrensningen i maskevidde innføres i Steinsfjorden, men hvor er fredningstiden som tar vare på gjeddas gyting på våren der? Flytegarn foreslås fortsatt tillatt i Steinsfjorden, med samme begrensing i maskevidde. Begrunnelsen er fiske etter mort, og da kan man lure på hvorfor ikke flytegarn pålegges langt mindre maskevidde?

Det legges IKKE opp til begrensinger i maksimal sammenlagt garnlengde per båt eller person, så hvem som helst kan sette kilometervis med garn også i fremtiden.

Storruse med ledegarn foreslås forbudt i Tyrifjorden, og fortsatt tillat i Steinsfjorden. Igjen er Fylkesmannen alvorlig ute å sykler i sin begrunnelse, som bærer preg av å forsøke å dekke over tidligere tiders unnlatenhet rundt oppfølging og oppsyn. Argumentet er at ledegarnet hindrer båttrafikk, og at rusen fanger ørret.

Tror virkelig Fylkesmannen at et ledegarn i Steinsfjorden er mindre til hinder for ferdsel enn i Tyrifjorden? Har man i det hele tatt sett på kartet? Hvis det er problematisk å kjøre rundt et ledegarn i Tyrifjorden, hvordan i all verden skal man komme rundt det i Steinsfjorden som er en syttendedel så stor som Tyrifjorden?

Storruse er en effektiv metode for å fiske mort og sik, begge bestandene trenger utvilsomt beskatning. Storruse gir en unik mulighet til selektivt fiske, siden arter man ønsker beskattet kan tas opp, mens arter man ønsker beskyttet kan slippes ut igjen. Jeg kan ikke fatte eller begripe hva Fylkesmannen tenker på her, den opplagte løsningen er å påby å slippe ørret ut igjen, sammen med stor gjedde og abbor. Et påbud som skulle vært på plass for lengst, og som hadde fjernet store deler av misnøyen mot storruse.
Krigserklæring del 3
I bildet over foreslås fisketiden redusert. For Storelva/ Randselva og rundt Vikersund ønsker man å forby fiske fra 1. september til 1. mai, altså en 8 måneder lang fredningsperiode! Til sammenlikning foreslås fredning mot garnfiske i Tyrifjorden på side to gjennomført fra 1. april til 1. juni og så fra 1. september til 1 desember. Dette betyr 2+3=5 måneders stans i garnfisket. Garnfiskeren skal altså kunne fiske 3 måneder lengre enn sportsfiskeren i elva! Igjen stiller jeg spørsmålstegn ved hva Fylkesmannen ønsker å oppnå?

Pussig nok nevnes det ikke fredningstid mot trolling, som ellers hadde vært en svært naturlig ting å se på. Hvorfor ikke innføre en fredning på våren på Tyrifjordens vestside?

Minstemålet foreslås hevet fra dagens 30 cm i Tyrifjorden og 25cm i elvene til 50 cm begge steder. Dette er jeg utvilsomt enig i. Men hvor er maksmålet og baglimit?
Høringsinstanser
Under følger Fylkesmannens forslag, slik det vil se ut i forskrifts-form.


Vedlegg to er gjeldende forskrift, den har jeg ikke lagt ut men du kan lese den her:
https://lovdata.no/forskrift/2003-03-14-382

Slik Fylkesmannens forslag står per nå, ser jeg følgende negative konsekvenser:
 • Fortsatt utstrakt garnfiske i Tyrifjorden med fjordarmer
 • Totalt antall garn i vannet vil fortsette å øke
 • Uttaket av mort og sik vil gå ned
 • Den vanligste sportsfiskeformen etter røye forsvinner
 • Trollingfisket forsvinner
 • Oppmøte på dugnader synker som en stein
 • Det blir vanskelig å skaffe finansiering til fremtidige tiltak
 • Dagens overvåkning av elver og innsjø gjennomført av sportsfisker vil desimeres, fritt frem for ulovlig fiske
 • Steinsfjorden som arena for båtliv og sportsfiske desimeres pga ledegarn
 • Interessen blant "folk flest" i regionen for sportsfiske desimeres
 • Omsetningen hos næringsliv i området fra sportsfiskere desimeres
 • Omsetning av fiskekort i elvene desimeres, med uinteresserte grunneiere som konsekvens
 • Fortsatt omsetning av ørret fra Tyrifjorden i butikker, hoteller etc
 • Utstrakt tjuvfiske
 • Sviktende interesse for å ta vare på ressursene i Tyrifjorden
 • Mer mink og skarv, hvem gidder å jakte på de nå?
 • Mindre press på NVE/ konsesjonseiere av vannkraft

Oppsummert.

Jeg er i det hele tatt oppriktig imponert over slett arbeid fra Fylkesmannen i denne saken. Forslaget er i mine øyne tannløst, lite gjennomtenkt og basert på utdatert kunnskap. Man har ikke engang evnet å se til nabofylkene Akershus og Oslo hvor maksmål fungerer godt, langt mindre til vårt naboland Sverige som ligger laaaangt foran Norge på dette området. Man velger å teppebombe der man kunne gått kirurgisk til verks, og utrydder med det alt, i steden for å gjøre noe med problemene. Slik forslaget står, fremstår det som et angrep på de som ønsker endring, sportsfiskerne, et slags offentlig slag på lanken for å bry Fylkesmannen med dette. Jeg skjønner godt at mange blir oppgitt av sitt møte med offentlig forvaltning, det blir i hvertfall jeg.

Undertegnede kommer selvfølgelig til å kjempe mot dette våset på alle vis.

Min forrige debattartikkel vedrørende forskriften kan leses her:
http://teamcolibri.blogspot.no/2015/10/ny-fiskeforskrift-for-tyrifjorden-mine.html

Dette må stoppes.


For ordens skyld gjentar jeg meg selv:
Denne artikkelen er skrevet av meg som privatperson, og gjenspeiler ikke noe annet enn min personlige oppfatning. Den kan ikke tas til inntekt eller kostnad for noen andre personers eller foreningers syn.

Kommentarer

Populære innlegg

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend.

The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP.
HDS Gen 2, true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4".HDS Gen 2 Touch, true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12".Elite HDI, "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7".Elite CHIRP, as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".HDS Gen 2Units from this series are seen while fishing in most of my reports on …

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?"Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models:
What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI?What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?
This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water.


HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alongside eachother for a year before HDS Gen 3 came. Again HDS Gen 2 Touch was k…

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between HDS Live and HDS Carbon? What is new with HDS Live? Can I use my old stuff with HDS Live? In this article we will look at those questions, first from a technical aspect (we are a bit nerdy here in Team Colibri) and try to show what those technical differences will mean out on the water. We will also give a few hints on what will, and what will not, work well of older electronics together with HDS Live.

Hardware: Screen, housing and internal components. The screen itself is the same as on HDS Carbon, IPS-type screen that is readable with polaroids on and from the side so you don`t have to stand right in front of the unit to see what`s going on. It has the same screen-resolution as Carbon, and that was (a…

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter.Is there any real difference between them anymore?

When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"?

In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual differen…

Hva trenger man til dorging/ trolling?

Jeg ser av statistikken at mange av treffene på bloggen kommer fra folk som googler etter informasjon rundt utstyret som brukes til avansert dorging, populært kalt trolling. Her følger derfor en beskrivelse av hva jeg bruker, og hvordan jeg bruker det. Jeg begynner med det enkleste (og billigste) og fortsetter med det mer avanserte spesialutstyret. Nå er det ikke nødvendigvis slik at mine meninger er SVARET over alle svar, de er bare mine meninger basert på min (mangelfulle) kunnskap og mine (begrensede) erfaringer. Hva man føler man trenger av utstyr styres av så mange faktorer at dette på ingen måte kan være en absolutt fasit. Du bør dog få en del basiskunnskap ut av det jeg skriver, og ikke minst et sted å starte når du skal høste egne erfaringer.

Det kan også være greit å nevne at jeg riktignok har jobbet 10-15 år i sportsbransjen, men at det er 6 år siden jeg forlot bransjen. Jeg har ingen interesse av å promotere spesielle produkter og merker, hvis jeg anbefaler noe er det fordi…