Gå til hovedinnhold

Villfisken - nok et dårlig eksempel?

Tid for å bli matt igjen.

Villfisken AS er en fiskehandler litt utenom det vanlige. Villfisken får nemlig en del av fisken sin fra innlandet på Østlandet, blant annet Randsfjorden og Tyrifjorden.

Det er ingen hemmelighet at det legges ned utallige dugnadstimer, sponsorkroner fra næringslivet, midler fra private lommer og lobbyvirksomhet mot det offentlige for å bevare og styrke ørrestammene i både Randsfjorden og Tyrifjorden. Spesielt har det vært mye oppmerksomhet rundt ørreten i Tyrifjorden, som er under hardt press fra flere kanter. Sportsfiske er en av disse, men (nærings)fiske med garn og storruse og vannkraftutbygging er DEFINITIVT de største truslene mot ørretstammen i Tyrifjorden. Jeg blir derfor frustrert når en kommersiell aktør åpenlyst reklamerer med stor ørret fra Tyrifjorden.

Annonsering på Facebook:
Tyriørret 1

Tyriørret 2
Det er verdt å merke seg at Villfisken ikke gjør noe ulovlig her. Det er i hvertfall ingen grunn til å tro noe slikt. Med noen få begrensinger, blant annet krav om norsk statsborgerskap, er det lov for de aller fleste å fiske med garn i Tyrifjorden. Det er også gitt en egen dispensasjon til fiske med storruse i Tyrifjordens nordlige fjordarm (Nordfjorden). Den dispensasjonen ble sist vurdert i 2014, vurderingen kan du lese selv her:
ftp://ftp.ringerike.kommune.no/2014%20-%20januar%20-%20september/HMA/14%2008%2018/75-14%20Referatsaker/75-14-07%20Referatsak%20G%20-%20Notat%20ad%20ending%20av%20fiskeregler%20i%20Tyrifjorden.pdf

Det er dog interessant å se at notatet over viser til at storrusen definitivt fanger ørret (det var to ørret i den under inspeksjonen). Dette kommer neppe som noe sjokk for folk som er nogenlunde informert om ørretens næringsvandringer i Tyrifjorden, siden storrusen står midt i krøkletrekket som ørreten selvfølgelig spiser i. Notatet viser til at ørreten slippes ut igjen, men personlig klarer jeg ikke helt å se at EN kontroll i 2014 er videre god dokumentasjon på det. Det skurrer også hos meg når det henvises til at Fiskeoppsynet kan foreta kontroller, når oppsynsbåten knapt nok brukes utenfor krepsesesongen. Jeg har faktisk aldri sett den båten, annet enn fortøyd ved brygga, og jeg har ganske mange hundre timer i området. Den ble beviselig brukt EN gang utenfor krepsesesongen i 2015, da flere trollingbåter ble kontrollert. Kudos for det, men dette er ikke i nærheten av å være nok.

Det er penger i å drive med denne næringen, men tallene for Villfisken AS har svingt betydelig. Selskapet ble stiftet i 2001 men slet med revisoranmerkninger om tapt egenkapital og usikkerhet vedrørende fremtidig drift frem til 2011. Fra 2011 har det gått meget bedre for økonomien, noe som er gledelig for alle. Offentlige regnskapstall for Villfisken AS:
Regnskapstall
Daglig leder og eier er en og samme person, og gjør gode penger på driften sin. dette er vel og bra, et sterkt lokalt næringsliv er noe jeg av alle er en stor tilhenger av. Dessverre vet vi ikke noe om hvor stor del av Villfiskens omsetning som stammer fra salg av Tyrifjordørret.

Styreleder og Daglig leder er AA (52), med BB som varamedlem. Tidligere var selskapet eid 50/50 av AA og CC (61). AA har tidligere vært involvert i Villfisken ANS (nedlagt i 2001) og Sperillen Fiskemottak ANS (nedlagt 2005). CC har vært involvert i Matrike Ringerike Ba (nedlagt 2011), Stjernefisken AS (konkurs 2015) og Villfisken ANS (nedlagt 2001). Ønsker du å finne ut av hvem som faktisk er AA, BB og CC kan du enkelt finne ut av det via offentlige registre. Jeg er ikke ute etter å henge ut enkeltpersoner, og anonymiserer derfor navnene. Selskapet oppgis å ha 8 ansatte.

Er dette fornuftig bruk av lokale naturressurser? Hva synes campingplasseiere, båtutleiere, hytteutleiere, bensinstasjonseiere, dagligvarehandeleiere, sportsbutikkeiere og andre om at en næring ødelegger for dem alle? Hva tror du skaper størst lokal omsetning av en ørret i en kjøledisk på Villfisken, eller i vannet der den frister tilreisende sportsfiskere fra store deler av Europa? Hva tror du skaper flest arbeidsplasser på sikt?

At noe er lov, betyr ikke nødvendigvis at det er riktig. Eller? Villfisken selv viser i hvertfall ingen anger.

Ingen anger her nei
De får støtte fra en annen butikk, Lille Handleri.
Lille Handleri på Facebook
Villfisken og Lille Handleri er ikke enestående. Lokale serveringssteder, i særdeleshet ett av hotellene, serverer jevnlig ørret fra Tyrifjorden i følge deres egen lokale markedsføring.

Villfisken vil ikke svare på hvem som leverer fisken til de, de har i hvertfall ikke besvart et direkte spørsmål om dette på Facebook. Men selskapet Ferskvannsfisk AS står bak næringsfisket i Tyri og flere andre steder på Østlandet. Også Ferskvannsfisk har slitt med revisoranmerkninger, senest i 2010 for ulovlig lån til aksjonær (løst i 2011, siden da har de ingen anmerkninger). Her er ikke regnskapene for 2014 klar i Brønnøysund, men tallene 2011-2013 ser slik ut:
Regnskapstall Ferskvannsfisk AS
Ferskvannsfisk AS sine regnskaper viser helt andre tall enn for Villfisken, næringsfiske etter ferskvannsfisk er tydeligvis ikke særlig god butikk og selskapet sliter med negativ egenkapital. Merk at det ikke er tatt ut lønn til daglig leder i 2013, og knapt nok i 2012 og 2011. Siden selskapet heller ikke leverer overskudd å snakke om, kan en lure på om dette er noe å leve av? Bak Ferskvannsfisk AS står DD (55) og EE (46) med FF (35) som varamedlem i styret. Selskapet oppgis å ha to ansatte.

For Lille Handleri har jeg ikke funnet selskapsopplysninger, de har tydeligvis et annet juridisk navn enn navnet de opererer med på Facebook. Det er grunn til å anta at selskapet bak Lille Handleri er enkeltmannsforetaket GG, hvor navnet på enkeltmannsforetaket stemmer med navnet på en person som poster på Lille Handleris vegne på Facebook. ENK som selskapsform har ikke offentlig tilgjengelige regnskap, så her får jeg ikke hentet frem tall for noe som helst.

Vi sitter altså igjen med ett selskap (Villfisken) som gjør gode penger, ett som sliter (Ferksvannsfisk) og noen ukjente (Lille Handleri og ymse serveringssteder). Her er noe av problemet med næring basert på ferskvannsfisk. Det er tilnærmet UMULIG å finne nøyaktige tall for hva næringsfisket etter ørret i Tyri bidrar med for lokalsamfunnet. Det eneste som er SIKKERT er at det bidrar til å ødelegge for næringer basert på bærekraftig sportsfiske, og selvfølgelig ørretstammen i seg selv. Merk at INGEN av disse selskapene står på listen over økonomiske bidragsytere til prosjektet Bærekraftig Stamme i Randselva, eller har deltatt på dugnader i Nærstadbekken. De høster, men sår ikke. Er det fornuftig?

Villfiskens nettsider:
http://www.villfisken.no/
Villfisken på Facebook:
https://www.facebook.com/villfisken?fref=ts
Lille Handleri på Facebook:
https://www.facebook.com/lillehandleri?fref=ts

Undertegnede er IKKE motstander av næringsfiske, vi må alle spise noe. Men næringsfiske behøver ikke å utføres på en måte som går ut over andre næringer, arter som sliter og potensielt 1,5 millioner menneskers fritid. Vi trenger regler for Tyrifjorden som begrenser garnfisket med fredningstid og maksimal maskevidde som sparer de store ørretene. Vi trenger PÅBUD om at større ørret skal slippes ut, uansett om det er snakk om sportsfiske eller i storruse/ garn, også kjent som maksmål. Hvis næringsfisket dreies mot fiskearter og størrelser det er mye av, og hvor rekrutteringen går fort, er problemet borte. Det er ingen mangel på mindre abbor, mindre gjedder og sik i Tyrifjorden, og alt sammen kan spises med god samvittighet. Her i Norge har vi en lang tradisjon for å spare de minste individene, så ideen om å slippe ut igjen fisk er langt i fra ny. Problemet er bare at ved å ta opp de største, og slippe ut igjen de små, skaper vi et økosystem i ubalanse og en genetisk fordel for fisk som vokser sakte. Ingen av delene er ønskelig.

Les gjerne Keno Forters (Havforskningsinstituttet) artikkel om å la de største fiskene få leve:
http://www.hooked.no/meninger/la-de-storste-leve
"Maksmål kan være en løsning for å skåne de store individer og unngå uønskede effekter på bestandsstrukturen."

Denne artikkelen er skrevet av meg som privatperson, og gjenspeiler ikke noe annet enn min personlige oppfatning. Den kan ikke tas til inntekt eller kostnad for noen andre personers eller foreningers syn.

Kommentarer

 1. Godt skrevet Erik.

  Det skulle vært gjort flere kontroller ved tømming av ruser. Har vanskeligheter for å tro at ørreten blir satt ut igjen, men vi får håpe det er noe sannhet i det.

  Fikk høre at den største ørreten de hadde hatt i rusa i år var 10,8kg.
  Hvordan vet de eksakt vekt?

  Har også hørt rykter om at vi kanskje får nye fiskeregler på Tyrifjord i 2016 for å ivareta storørret stammen. Litt usikker på hvorvidt dette vil overholdes dersom det ikke også skjer noe med regler ift Ruser og garn.

  SvarSlett
  Svar
  1. Under den eneste kontrollen jeg har sett dokumentert ble to mindre ørret sluppet ut, men Villfiskens bilde viser en stor ørret uten garnskader. Oddsen for at det er et uttak av stor ørret via rusa er i mine øyne overhengende. Nå er det heller ikke noe krav om at ørret i rusa skal slippes ut, og stor villørret har opplagt en verdi for Ferskvannsfisk AS. Ja, det kommer ny forskrift. I følge telefonsamtale med Fylkesmannens representant går ny forskrift ut på høring før jul. Foreningene og Norges Trollingforbund er blant høringsinstansene. Jeg kommer tilbake til høringsutkastet så fort jeg ser noe til det.

   Slett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend.

The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP.
HDS Gen 2, true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4".HDS Gen 2 Touch, true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12".Elite HDI, "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7".Elite CHIRP, as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".HDS Gen 2Units from this series are seen while fishing in most of my reports on …

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?"Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models:
What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI?What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?
This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water.


HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alongside eachother for a year before HDS Gen 3 came. Again HDS Gen 2 Touch was k…

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between HDS Live and HDS Carbon? What is new with HDS Live? Can I use my old stuff with HDS Live? In this article we will look at those questions, first from a technical aspect (we are a bit nerdy here in Team Colibri) and try to show what those technical differences will mean out on the water. We will also give a few hints on what will, and what will not, work well of older electronics together with HDS Live.

Hardware: Screen, housing and internal components. The screen itself is the same as on HDS Carbon, IPS-type screen that is readable with polaroids on and from the side so you don`t have to stand right in front of the unit to see what`s going on. It has the same screen-resolution as Carbon, and that was (a…

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter.Is there any real difference between them anymore?

When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"?

In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual differen…

Hva trenger man til dorging/ trolling?

Jeg ser av statistikken at mange av treffene på bloggen kommer fra folk som googler etter informasjon rundt utstyret som brukes til avansert dorging, populært kalt trolling. Her følger derfor en beskrivelse av hva jeg bruker, og hvordan jeg bruker det. Jeg begynner med det enkleste (og billigste) og fortsetter med det mer avanserte spesialutstyret. Nå er det ikke nødvendigvis slik at mine meninger er SVARET over alle svar, de er bare mine meninger basert på min (mangelfulle) kunnskap og mine (begrensede) erfaringer. Hva man føler man trenger av utstyr styres av så mange faktorer at dette på ingen måte kan være en absolutt fasit. Du bør dog få en del basiskunnskap ut av det jeg skriver, og ikke minst et sted å starte når du skal høste egne erfaringer.

Det kan også være greit å nevne at jeg riktignok har jobbet 10-15 år i sportsbransjen, men at det er 6 år siden jeg forlot bransjen. Jeg har ingen interesse av å promotere spesielle produkter og merker, hvis jeg anbefaler noe er det fordi…