Gå til hovedinnhold

Statistikk fra Trolling Master Bornholm 2015

Hold deg fast, her kommer det både statistikk og synsing i en smell. ;)
 
 
Trolling Master Bornholm er en årlig trollingkonkurranse med utspring fra danske Bornholm i Østersjøen. Konkurransen har vært avholdt over flere år, med jevnt stigende popularitet og har de siste årene vært den største og mest prestisjetunge trollingkonkurransen i Skandinavia. Målet er laks og deltagerne er selvfølgelig underlagt strenge regler og det er et godt kontrollregime rundt konkurransen. Jeg skrev en sak om dette også etter Trolling Master Bornholm (TMB) i 2014, den saken kan du lese igjen HER.
 
TMB ved dansk TV 2/ Bornholm har nettopp kommet ut med litt statistikk fra årets konkurranse. Denne er meget interessant, også for laksefiskere som foretrekker å fiske i elv. Laksefisket i Østersjøen og tilhørende elver er ganske forskjellig fra laksefisket her i Norge, ikke minst fordi at en betydelig del av fisken er satt ut enten i sin opprinnelseselv eller rett i Østersjøen. Men det som er interessant er å se på utviklingen, samt sammenlikne fangststatistikken med elvefisket. Det er ingen hemmelighet at undertegnede er mer enn bare litt skeptisk til endel purister som mener at laks kun skal fiskes på i elv, og at trolling er "industrifiske". Vær obs på at "deltagere" på plansjene er det samme som "båter", ikke antall personer. Antallet personer er langt høyere enn antall båter.
 
Den første plansjen viser utviklingen i antall deltagere og antall fisk som tas inn til veiing. Sannsynligvis krokes det flere fisk, konkurransen har minstemål som gjør at endel av fisken slippes ut. TMB har innført gradvis strengere regler for å begrense hvor mange laks som blir tatt opp, for eksempel ble minstemålet hevet fra 62 cm i 2013 til 75 cm i 2014 til 80 cm i 2015. Samtidig er det maksimale antallet fisk per dag per båt (bag limit) satt ned fra 6 til 4 fisk i 2015. Det er med andre ord fult mulig å begrense uttaket av fisk, uten å begrense fiskemetoden eller antall stenger etc. I 2015 veide den største laksen 20,98 kg, som er den tredje største laksen som er fanget i konkurransens historie.
 
Antall deltagere og fangede fisk
 
Neste plansje viser utviklingen i fiskens størrelse. Denne må sies å være ganske stabil, kanskje et tegn på at matfatet for laksen også er det? Det er naturlig at gjennomsnittstørrelsen har økt de siste årene, på bakgrunn av økt minstemål i konkurransen.
 
Fiskens størrelse
 
Den siste plansjen er meget interessant og viser hvor mye tid det gjennomsnittlig tar for en båt å fange en laks for innveiing. I 2015 tok det 30 timer å få en laks for innveiing, som er en betydelig forværring mot de siste årene. Dette har sannsynligvis sin bakgrunn i både økt minstemål og værforholdene i 2015, hvor mye av laksen ble tatt langt ute. Laksen følger næringstilgangen, og det er været som bestemmer hvor næringen oppholder seg til enhver tid. Må du kjøre i flere timer hver vei fra Bornholm før du i det hele tatt kan begynne å fiske, vil det nødvendigvis påvirke antall fisk delt på antall timer ute på havet. Dette kjenner vi igjen fra elvefisket, hvor det typisk er vannføring og temperatur som styrer når laksen går opp. Du kan fiske 30 minutter før du får din første laks når forholdene er optimale, eller en uke uten ett napp dersom laksen rett og slett ikke befinner seg på "ditt" vald. I 2014 ble det i gjennomsnitt tatt 4,7 laks per båt, dvs ca en laks per dag per båt. I 2015 ble det tilsvarende tallet en brøkdel. Dette viser så til de grader at trollingfisket IKKE er spesielt mye mer effektivt enn stangfiske på et godt laksevald. 
 
Antall timer per laks
Ta med i beregningen at de fleste båtene har to eller tre deltagere ombord så snakker vi altså om sammenlikningsbare forhold med elvefisket og vel så det. Tre drevne fiskere på et godt laksevald får fort en laks per dag under gode forhold, så selv om en båt har ti stenger er det altså IKKE antall stenger som sier noe om effektiviteten, men andre faktorer som fiskeren ikke egentlig får gjort så mye med. Husk på at de tre i elven fisker på et svært begrenset areal med vann, mens de samme i båten har et tilnærmet uendelig areal å fiske av. For undertegnede viser dette tydelig at trollingfisket ikke er en trussel mot noe som helst, men snarere er likestilt med annet fiske.
 
Merk at dette IKKE er direkte overførbart til Norge, siden "vår" laks har et helt annet vandringsmønster enn laksen i Østersjøen. Alle tall brukt i dette innlegget er eiendommen til Dansk TV2, og er brukt med deres tillatelse. Tolkning og synsing står for min egen regning.

Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of