Gå til hovedinnhold

Enda en miljøgift å bekymre seg for...

Saken er hentet fra www.njff.no, LINK til opprinnelig sak.

 

Mer siloksaner i ferskvannsfisk


I 2010 ble det funnet miljøfarlige siloksaner i fisk fra Mjøsa. Nå viser en ny rapport at siloksaner hoper seg opp i fisk også i innsjøer som Femunden og Randsfjorden. – Funnene er viktige i arbeidet internasjonalt for å redusere bruken, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.


– De nye resultatene viser at siloksaner er et problem ikke bare i Mjøsa, men generelt i innsjøer ved folketette områder. Den opphopingen av siloksaner vi har sett til nå, gir grunn til å tro at nivåene vil bli enda høyere i framtida dersom det ikke settes inn tiltak. Dette er et viktig funn, sier Hambro til Miljødirektoratets nettsider.
Siloksaner er ei stor gruppe stoff som er mye brukt i kosmetikk, rengjøringsmidler, bil- og båtprodukter, maling, impregneringsmidler, fugemidler og mikroelektronikk. Ringforma siloksaner spres både med vann og luft: I vann binder de seg lett til partikler og sedimenter, mens de i luft kan ha potensiale for å transporteres langt med luftstrømmene. Her kan du lese mer om siloksaner.
 
Mye i Mjøsa, mindre i Femund
I 2010 fant forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Stockholms universitet høye nivåer siloksantypen D5 i ørret, lagesild og krøkle i Mjøsa, samt i dyreplankton og krepsarten Mysis. En ny studie fra 2012 bekrefter nå funnene i Mjøsa, og viser tilsvarende funn fra Randsfjorden og Femunden: Det viser seg at de to siloksantypene D5 og D6 hoper seg opp i både Mjøsa og Randsfjorden. Nivåene av siloksaner i disse to innsjøene er svært mye høyere enn nivåene i Femunden. De nye resultatene tyder på at det er lokale kilder og befolkningas egen bruk som er hovedårsaken til de høye siloksan-nivåene i Mjøsa og Randsfjorden.
– Våre undersøkelser tyder på at siloksanene stammer fra renseanleggene, som ikke klarer å fjerne stoffene helt fra kloakken. Når folk vasker håret eller polerer bilen med siloksanholdige produkter, vet vi nå at det til slutt hoper seg opp i fisk i innsjøene vi har undersøkt, sier forsker Katrine Borgå ved NIVA.
 
Gir ikke nye kostholdsråd
– Norge har bidratt aktivt med data til en pågående prosess i EU, der man vurderer å begrense bruken av siloksan D5. Årets funn gir oss enda bedre argumenter i kampen mot de mest risikable siloksanene, sier Hambro.
Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet er informert om de nye resultatene. Ifølge Mattilsynet er siloksaner mer et miljøproblem enn et helseproblem. Mattilsynet har derfor foreløpig ikke grunnlag for å skjerpe kostholdsrådene for Mjøsa på grunn av dette funnet.

Kommentarer

Populære innlegg

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend. The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP. HDS Gen 2 , true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4". HDS Gen 2 Touch , true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12". Elite HDI , "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7". Elite CHIRP , as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".   HDS Gen 2 Units from this series are seen while fishing

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?" Lowrance HDS Carbon Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models: What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI? What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3? This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water. Lowrance HDS Gen 3 HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alon

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter. Is there any real difference between them anymore? When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"? In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual diff