Gå til hovedinnhold

Enda en miljøgift å bekymre seg for...

Saken er hentet fra www.njff.no, LINK til opprinnelig sak.

 

Mer siloksaner i ferskvannsfisk


I 2010 ble det funnet miljøfarlige siloksaner i fisk fra Mjøsa. Nå viser en ny rapport at siloksaner hoper seg opp i fisk også i innsjøer som Femunden og Randsfjorden. – Funnene er viktige i arbeidet internasjonalt for å redusere bruken, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.


– De nye resultatene viser at siloksaner er et problem ikke bare i Mjøsa, men generelt i innsjøer ved folketette områder. Den opphopingen av siloksaner vi har sett til nå, gir grunn til å tro at nivåene vil bli enda høyere i framtida dersom det ikke settes inn tiltak. Dette er et viktig funn, sier Hambro til Miljødirektoratets nettsider.
Siloksaner er ei stor gruppe stoff som er mye brukt i kosmetikk, rengjøringsmidler, bil- og båtprodukter, maling, impregneringsmidler, fugemidler og mikroelektronikk. Ringforma siloksaner spres både med vann og luft: I vann binder de seg lett til partikler og sedimenter, mens de i luft kan ha potensiale for å transporteres langt med luftstrømmene. Her kan du lese mer om siloksaner.
 
Mye i Mjøsa, mindre i Femund
I 2010 fant forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Stockholms universitet høye nivåer siloksantypen D5 i ørret, lagesild og krøkle i Mjøsa, samt i dyreplankton og krepsarten Mysis. En ny studie fra 2012 bekrefter nå funnene i Mjøsa, og viser tilsvarende funn fra Randsfjorden og Femunden: Det viser seg at de to siloksantypene D5 og D6 hoper seg opp i både Mjøsa og Randsfjorden. Nivåene av siloksaner i disse to innsjøene er svært mye høyere enn nivåene i Femunden. De nye resultatene tyder på at det er lokale kilder og befolkningas egen bruk som er hovedårsaken til de høye siloksan-nivåene i Mjøsa og Randsfjorden.
– Våre undersøkelser tyder på at siloksanene stammer fra renseanleggene, som ikke klarer å fjerne stoffene helt fra kloakken. Når folk vasker håret eller polerer bilen med siloksanholdige produkter, vet vi nå at det til slutt hoper seg opp i fisk i innsjøene vi har undersøkt, sier forsker Katrine Borgå ved NIVA.
 
Gir ikke nye kostholdsråd
– Norge har bidratt aktivt med data til en pågående prosess i EU, der man vurderer å begrense bruken av siloksan D5. Årets funn gir oss enda bedre argumenter i kampen mot de mest risikable siloksanene, sier Hambro.
Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet er informert om de nye resultatene. Ifølge Mattilsynet er siloksaner mer et miljøproblem enn et helseproblem. Mattilsynet har derfor foreløpig ikke grunnlag for å skjerpe kostholdsrådene for Mjøsa på grunn av dette funnet.

Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of