Gå til hovedinnhold

Mulig endring i regler for laksetrolling svenske farvann.

Hos söta bror er det sendt ut en regelendring på høring. I korte trekk går den ut på at villfisk skal slippes ut og at kun fjøsfisk kan tas med hjem ved trolling/ dorging i saltvann.

Se forslaget her:
http://www.havochvatten.se/download/18.4ac364c413727adcb8d8000357/F%C3%B6rslag+om+trollingfiske+remiss.pdf

Kanskje noe å vurdere for norske myndigheter og våre anadrome arter også? Så kunne man heller fjernet dagens idiotiske regler om begrensninger i antall stenger etc. Hva med en baglimit på to fisker per båt per dag og høyning av dagens latterlig lave minstemål for anadrome arter i Norge?

EDIT:
Nå har jeg satt meg litt inn i saken, noe jeg sikkert burdre gjort fra starten.... Problemet med forslaget er at kun en brøkdel av fjøsfisken i Østersjøen er finneklipt, slik at forslaget reelt sett bare er en måte å begrense trollingfisket og ikke en måte å bevare de naturlige laksestammene.... Ser ut til at landene rundt Østersjøen enten bør bli enige om hvordan settefisken skal merkes, eller at dette forslaget skrinlegges og at man bør innføre baglimit i steden.

EDIT2:
Finnene har et enda mer ekstremt forslag på gang. De vil forby trollingfiske på anadrome arter i det store og hele...... Behovet for en skandinavisk organisasjon for trollere, med nasjonale underavdelinger begynner å bli skrikende.

Kommentarer

Populære innlegg

The perfect settings for Lowrance? A guide on how to set up your 2D-sonar part I.

Perhaps the most repeated question in Facebookgroups and forums regarding marine electronics: "What are the best settings?" The bad news is that there is no uniform answer to that. The good news is that you can adjust settings according to conditions if you have a little knowledge as to what settings you should tweak and why. Here is part 1 of our guide to get the most out of your unit in regards to settings.

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

Lowrance Elite Ti2 versus Elite FS

  When Lowrance launches a new mid-range unit, it is a big deal. Forums and Facebookgroups light up with questions on the new stuff, differences towards the old stuff and questions on compatibility. As usual, we in Team Colibri will try our best to sort that out, both on a technical level and with a more practical in-your-boat approach.

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of