Gå til hovedinnhold

Innlegg

Ibiza 20 Sport - Rigging av elmotor og elektronikk

Nylige innlegg

12 gode råd

Etter å ha sett showet "12 gode råd" med Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen hvor de raljerer over middelaldrende menns evne til å gi (stort sett) elendige råd, ble det helt naturlig å forsøke å gjøre et bedre forsøk selv. Nå skal ikke jeg forsøke meg på råd om livet generelt, men holde meg til fiskingens verden, selv om endel av disse rådene sikkert kan overføres til andre av livets aspekter også.

Rådene denne gang skal ikke handle om hverken båt, ekkolodd eller fiskeutstyr direkte, men mer om måten man presenterer fiskingen sin på. Undertegnede har vært over middels synlig innen sportsfiske generelt, og marin elektronikk spesielt, i drøye 15 år. Underveis har jeg gjort meg noen erfaringer, og endel av de har vært alt annet enn positive. Du vet, slike erfaringer du bare får ved å klinke til og gå skikkelig på trynet. Målet med denne artikkelen er at du skal slippe å tryne like hardt.

En ukjent luring har visstnok sagt at "Enhver idiot kan lære av egne feil, men det kr…

Når kan jeg bruke elmotor?

Vi i Team Colibri er store tilhengere av farkoster som lett kan transporteres og flyttes til nye spennende fiskeplasser. Vi er også glad i de elektriske motorene våre, men de kan (dessverre) ikke brukes over alt. Her ser vi på når du kan, og når du ikke kan, bruke (el)motor.


La oss starte med Lovverket. 
Det er " Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" som er utgangspunktet, og som for alle norske lover finner du den på lovdata.no:
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

For oss sportsfiskere er det paragraf 2, 3 og 4 som er de som virkelig betyr noe. Paragraf 2 sier noe om hvor loven gjelder. Merk at utdraget under er forkortet så det bare berører temaet vårt:
"Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt......
Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer."

Paragraf 2 sier at loven gjelder oss som vil ferdes på vann og vassdrag. Det er verdt å merke seg at loven IKKE skill…

Nytt båtprosjekt for Atle - Ibiza 20 Sport

Dere som følger denne bloggen har nok fått med dere at jeg la ut Karnicen for salg tidligere i høst, knapt et år etter at jeg kjøpte den. Akkurat den avgjørelsen var tøff. Kjøpet av den båten var et ledd i en satsing jeg ønsket å gjøre innen trolling og havfiske og det er ikke få timer jeg la ned i den for å få den slik jeg ønsket. Jeg innså etterhvert at en slik båt fører en hel del med seg i form av økte vedlikeholds- og driftskostnader. Drivstoffbudsjettet mitt ble vel firedoblet ift. gamlebåten, og også frakting på henger ble både dyrt og utfordrende ift. lovverket. Det viste seg nemlig etterhvert veldig vanskelig å holde seg under grensen på 2 tonn (som bilen min er godkjent for). Når jeg på toppen av dette også etterhvert savnet mulighet for å sette ut på mindre ramper og drive med spinnfiske så ble beslutningen tatt. Jeg måtte selge Karnicen.
Jeg startet derfor allerede i sommer å utrede ulike alternativer for ny båt. Denne gangen ville jeg gjøre det skikkelig å satte derfor o…