Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

fredag 6. januar 2017

Konkurransetid!Lørdag 14. januar arrangeres det isfiskekonkurranse på Jarenvatnet.
Arena for konkurransen er nordre del av Jarenvatnet, fra Nordtangen og nordover. Registrering skjer ved HC-brygga på vestsida, en drøy kilometer sør for nordenden av vannet.

Parkering finnes blant ved Jaren, på kornsiloen. Vi har fått tillatelse til å parkere på Strand Unikorn sitt område så lenge ingen utganger eller veier blokkeres. Ellers finnes parkeringsmuligheter i nordenden og ved HC-brygga. De som velger å parkere ved kornsiloen kan ta veien over jordet og deretter krysse isen til vestsida.

Hjemmesiden til Jarenvatnet finner du her, hvor du kan finne info om fiskekort og gjeldende fiskeregler.

I motsetning til fiskearter vi har frontet i tidligere artikler fra Jaren, blant annet her, er målfisken for konkurransen mort. Det er firmaet Gone Fishing Pro som står bak konkurransen, med tillatelse og litt drahjelp fra Jarenvatnet Grunneierlag.

Mort er en relativt ny art i Jarenvatnet, men likevel den mest dominerende. De siste årene har vi sett en dramatisk økning i mortbestanden, og dette truer helt klart andre fiskeslag. Bestanden av sik er nærmest utradert på grunn av mort. Gjedde og abbor klarer seg bedre ettersom de har lært seg å beite på mort, men for gjedda sin del er sik å foretrekke som føde.

Selv om mort er overrepresentert i fiskefaunaen i Jarenvatnet, er den ikke alltid like lett å lokalisere. Derfor er fòring tillatt under isfiskekonkurransen. Dette bør øke sjansen for at alle deltakerne får kjenne napp i løpet av de fire timene konkurransen pågår.

Konkurransereglene er enkle. Man fisker kun med ett redskap om gangen, og håndredskap er gjeldende. All annen fisk som fanges skal straks slippes tilbake uskadet. Ved innveiing er det totalvekt av mort som teller.
Videre er det lov å fòre inn fisk i hullene mens man fisker. Dette gjelder altså under konkurransen.
Som ved alle andre isfiskekonkurranser gjelder regelen om 5 meter mellom hver fisker, og isboret skal stå fastboret i isen så lenge det ikke er i bruk!

Info om premiering ligger i bildet øverst i artikkelen.
Stemningsbilde fra Jaren
 jeg håper så mange som mulig møter opp og gjør dette til et flott arrangement, og til de av dere som møter opp: skitt fiske!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar