Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

fredag 13. januar 2017

Oppfølging oppdrett ved Bastøy

I forbindelse med saken om mulig oppdrettsanlegg ved Bastøy i Oslofjorden, har undertegnede stilt opp til intervju, og det later til at mitt dypdykk i saken har utløst et aldri så lite skred. Her følger derfor en oppfølging av saken fra min side.
Tokilos sjøørret fra Oslofjorden
Bakgrunnen er DENNE artikkelen. Artikkelen er en kritisk gjennomgang av mannen bak planene om oppdrettsanlegget, Mads Bækkelund, samt de opplysningene han på det tidspunktet hadde kommet med. Artikkelen ble også plukket opp av Hooked, så foretrekker du den plattformen ligger artikkelen HER.

Det bør nevnes at Mads selv mener artikkelen er full av faktafeil. For ordens skyld har jeg nettopp sjekket Brønnøysund og Folkeregisteret, og alle opplysningene hentet derfra står fortsatt. I en kommentar under artikkelen på bloggen, oppfordrer han meg til å sende ham en mail, slik at han kan sende meg dokumentasjon. Det har jeg gjort, og jeg har mottatt to mailer fra ham. Ingen av de inneholder dokumentasjon, derimot gjentas påstandene om faktafeil. Han har også noen kommentarer om nettroll, og i den forbindelse viser jeg til Store Norske Leksikons definisjon av det:

"... en person som har glede av å forstyrre og manipulere kommunikasjon på internett...."

Jeg har ingen glede av å kritisere Mads planer, snarere tvert i mot. Jeg skulle veldig gjerne vært denne saken foruten. Jeg har hele tiden forholdt meg til offentlig tilgjengelig informasjon, informasjon i offentlige registre, og informasjon i pressen gitt av Mads selv. Alt kan etterprøves. Hvem som faktisk forstyrrer og manipulerer kommunikasjon skal vi se nærmere på lengre ned i denne artikkelen.

Jeg tillater meg å bruke litt spalteplass på å takke for folks engasjement i denne saken. Jeg har mottatt flere mail (mailadressen vår står øverst på nettsiden), meldinger og kommentarer på diverse andre artikler og understreket hvor fjernt fra virkeligheten Mads planer er. Det er flere som har engasjert seg i saken, all ære til ildsjelene som står på her. De er for mange til å ramse opp her, men jeg vil gjerne takke for all støtte via mail og Facebook. Det er flott å se at det finnes et stort engasjement for å ta vare på miljøet og ressursene i Oslofjorden! Det er også startet en underskriftskampanje som i skrivende stund har 1363 underskrifter.

NRK plukket opp saken, og tok den opp i sin lokalutgave for Vestfold på P1. Linken under er til et innslag på NRK P1 i Vestfold:
Her intervjues både Mads og jeg.

NRK har fulgt opp med en nettartikkel også:
Her siteres både Mads og jeg.

Etter alt oppstyret var det godt å se at Gjengangeren, lokalavisen i Horten, også fulgte opp og denne gangen med litt mer nyansert blikk enn i første runde.

Artikkelen ligger bak betalingsmur, men undertegnede har lest den. Ikke nok med at Gjengangeren i denne artikkelen opplyser om at det er en betydelig motstand mot planene, de kommer med en ny opplysning. Det viser seg at Mads IKKE har fått godkjent plasseringen av anlegget hos Kystverket slik han hevder. Med det faller den eneste håndfaste opplysningen Mads har kommet med, og vi står igjen med kun hans antagelser og drømmer.
Oslofjorden er verdt å ta vare på!

Jørgen tipset meg om at Kystverket har offentliggjort alle sine dokumenter i saken, disse kan du se selv her: http://einnsyn.kystverket.no/einnsyn
Skriv inn 2016/4641 i søkefeltet øverst til høyre for å se alle dokumenter i saken, inkludert hva Mads har sendt Kystverket. Dette er interessant lesning. Fra hans mail 01.07.16 kan vi lese hvilke merder han ønsker å benytte, Ecomerden. Det pussige er at i en mail til meg av 04.01.16 skriver han at dette er en av flere mulige alternativer. Et halvt år etter at han kontakter Kystverket vet ham med andre ord ikke hva slags merder han skal bruke.

21.07.16 presiserer Mads sine tanker om lokasjoner til 5 alternativer. Kun EN av disse kan sies å være ved Bastøya, noe som rimer svært dårlig med opplysningene som kom frem i de første avisartiklene. I all hovedsak er lokasjonene nord for Bastøy.

24.08.16 svarer Kystverket Mads "Generelt er vi skeptiske...." og "Biologer her på huset er skeptiske..." Dette står i grell kontrast til Mads påstander i de første artiklene om at Kystverket har godkjent noe som helst. Mads løy, enkelt og greit.

Dette rimer også dårlig med Mads påstander om at NIVAs målinger av salinitet er til hans fordel. Disse målingene er ikke foretatt på disse lokasjonene. Dette blir som å måle luftkvalitet midt i Oslomarka, og så si at målingene er relevante i Oslo sentrum.

I Mads sin mail til Erlend Godø ved Kystverket 24.08.16 skriver Mads "vi har en bred og omfattende dialog med Horten Kommune og Fylkeskommunen som engasjerer seg positivt". Dette rimer dårlig med en Facebookoppdatering fra Ordfører Are Karlsen i Horten Kommune 06.01.17. "Vi klargjorde at vi måtte få en søknad før vi formelt kan forholde oss til det. Horten Kommune.... ikke foretatt noen vurdering av prosjektet. ....miljøhensyn skal være tungveiende".

Fiskeridirektoratet bekrefter å ha mottatt en søknad, men kan ikke kommentere saken siden den ikke er ferdig behandlet hos dem. Forhåpentligvis gjennomfører de en grundig faktasjekk av alle opplysninger Mads kommer med.

Det som er klinkende klart på dette tidspunktet, er at man ikke kan stole på Mads sine opplysninger. Undertegnede ser på sitatsammenlikningene over og øvrig offentlig dokumentasjon, og ser en person som vrir opplysninger til egen fordel, alt etter hva som passer ham der og da. Jeg står på at oppdrettsanlegg, med Mads involvert, i Oslofjorden er en katastrofe som venter på å skje.

For ordens skyld:
Undertegnede er IKKE i mot fiskeoppdrett, eller annen utnyttelse av naturen. Jeg spiser mat, jeg bruker strøm, jeg kjører bil etc etc. Ergo har jeg full forståelse for at mat og strøm må produseres, veier bygges og at disse tingene sammen med alle de andre faktorene som ligger til grunn for vår (historisk høye) levestandard, har en viss miljøkonsekvens. Det betyr derimot ikke at jeg anser enhver form for produksjon av varer og tjenester som mer verdt enn miljøet vårt. Fiskeoppdrett i lukkede merder, uten spredning av parasitter og sykdommer, med fisk foret opp uten å overfiske artene foret er laget av, er i mine øyne et minimumskrav. Siden næringen baserer seg på å bruke offentlige goder, bør den dessuten betale for dette, på lik linje med andre næringer som forbruker offentlige goder. Dessverre er næringen per i dag langt unna dette idealet, og jeg kan derfor ikke bifalle virksomheten.
Oslofjorden er også viktig for rekruttering til friluftsliv.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar