Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

onsdag 21. september 2016

Månefisk i Oslofjorden

Hver sommer dukker det opp eksotiske innslag i Oslofjorden. Pelamider, delfiner, spekkhoggere, sverdfisk og annet spennende forviller seg inn i Oslofjorden, godt hjulpet av havstrømmene. Vel inne kan det være en utfordring å komme ut igjen.

Thomas sendte oss dette bildet fra en av båthavnene i Indre Oslofjord. En månefisk kom svømmende langsmed flytebryggene, lett døsig i høstsolen. Thomas bøyde seg kjapt ned, og håndlandet rett og slett fisken. 
Månefisk i Oslofjorden
Månefisken ble sluppet pent ut igjen etter bildet, så den svømmer sannsynligvis fortsatt der ute. Kanskje et passende mål for noen av landets artsjegere?

Månefisk (Latin: Mola Mola, engelsk: Sunfish) hører egentlig hjemme i varmere strøk, men følger havstrømmen nordover på næringssøk. Månefisk er en egen familie fisker, de største kan bli over 3 meter og veie et par tonn. 

1 kommentar: