Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

torsdag 16. april 2015

Mer Navionics Live - nå testet i ferskvann

Jeg har tidligere beskrevet hva som skal til av utstyr og testet Navionics Live i saltvann i Oslofjorden, nå var tiden kommet for å teste det i ferskvann i Tyrifjorden.

Jeg ville kjøre en testrunde i ferskvann også, delvis fordi Navionics-kartet for Tyrifjorden trenger en oppdatering, og delvis for å se hvordan dataene jeg sender inn under loggingen påvirker kartet etterhvert som Navionics oppdaterer. Jeg logget derfor opp et område som på Navionicskartet ser ut som en grunne på rundt 25 meters dyp, men som jeg av erfaring vet at ikke er der i virkeligheten. (I hvertfall ikke med oppgitt dybde.)

Sånn ser denne grunna rett syd for Utøya ut hos Navionics, uten at SonarCharts er slått på. I virkeligheten ligger denne grunnen et par hundre meter lenger nord enn på Navionics-kartet, og er 29 meter på det grunneste. Det er en grunne der Navionics viser også, men den har en helt annen form, dybde og størrelse enn kartet viser. (Kartet på dybdekart.no er korrekt, men kun tilgjengelig for Premium-medlemmer, altså sånne som meg som leverer data til prosjektet.) Du kan selv se kartet via Navionics sin glimmrende web-app.
 
Originalen

Med SonarCharts endrer ikke grunnen på seg, men det kommer på langt tettere dybdekonturer rundt grunnen.

Originalen med mer konturer

Etter at jeg har kjørt opp endrer bildet seg betydelig. En av svakehetene med Navionics Live, er at dataene du tar opp ikke interpoleres mot eksisterende data i kartet. Appen interpolerer mot data du tar opp fortløpende, men du får altså noen merkelig utslag der kartet i utgangspunktet inneholder store feil. Den samme problematikken ser du når du logger nærme land, strandlinjen i kartet viskes ut etterhvert som du kjører. Appen tar altså dine data for god fisk, men uten å ta hensyn til omkringliggende data.

Etter logging

Neste test blir forhåpentligvis et sted hvor Navionics i utgangspunktet ikke har kart. Utifra en diskusjon på fiskesnack.com ser det ut til at Live-funksjonen ikke vil fungere der bakgrunnskartet ikke viser at det er vann. Jeg skal prøve å kjøre litt opp i en av de to innløpselvene til Tyrifjorden (sannsynligvis Storelva), de finnes ikke på Navionics-kartet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar