Gå til hovedinnhold

Colibri Predator Cup 2021 - ReglerKonkurranseregler

Samtykke

Ved å registrere det til denne konkurransen samtykker du til alle regler og er kjent med at brudd på disse reglene vil føre til utestengelse fra konkurransen uten videre adgang til klagebehandling. All informasjon registrert i forbindelse med den enkelte fangstregistrering, inkludert bilder, kan benyttes fritt og uten vederlag av Team Colibri.

Deltakelse og generelle regler

Deltakelse i denne konkurransen er åpen for alle aldersgrupper, men det er et krav et deltakere skal kunne agne/rigge stenger selv og fiske uten hjelp av voksne. Dette er en individuell konkurranse og deltakere skal registreres med sitt eget navn, registrering under et lagnavn eller annet alias er ikke tillatt. Vi legger opp til tilleggspremier for junior og for kvinner, for å delta i disse må du ha registrert alder og kjønn på din FishDonkey-profil. Det kan fiskes med maksimalt 4 stenger pr. båt. Dersom en båt har 2 fiskere kan det maksimalt fiskes med 4 stenger, 2 stenger pr. fisker. Alle typer sportsfiske er tillatt, så lenge fisken er fanget med stang kan den meldes inn i konkurransen, enten den er fanget fra land eller fra båt eller annen flytende farkost. Vi oppfordrer til praktisering av fang og slipp der dette er mulig. Stor fisk bør alltid settes ut igjen om den ikke er skadet.

Sikkerhet

Deltakere er selv ansvarlige for deres egen trygghet. Alle deltakere skal følge norske lover og regler for ferdsel på vannet. Flyteplagg er påkrevd ved bruk av båt.

God sportsånd

Alle deltakere skal opptre på en ansvarlig og respektfull måte. Regionale og lokale fiskeregler skal overholdes. Vi oppfordrer til fang og slipp på de arter som tåler dette. Arrangøren forbeholder seg retten til å ekskludere deltakere som ikke overholder reglementet. Gjentakende diskvalifiserte fangster vil føre til at deltakeren blir utestengt fra hele konkurransen.

Sted og varighet

Colibri Predator Cup 2021 kjøres fra 1. april t.o.m 30. september. Det er kun tillatt å fiske i norske farvann og innsjøer og vassdrag innenfor Norges grenser. 

Arter

Det konkurreres innenfor følgende arter:
 • ​Gjedde
 • Abbor
 • Ørret (ørret tatt i ferskvann)
 • Sjøørret (ørret tatt i brakkvann/saltvann)
 • Sei
 • Makrell

Premiering

Konkurransen arrangeres i regi av medlemmer i Team Colibri. Ansvarlig for konkurransen er Erik Grimsøen.
NB! Vi sender ikke premier ut av Norge.

Det konkurreres i følgende delkonkurranser:

Predator ferskvann:

 • ​Gjedde
 • Abbor
 • Ørret (ferskvann)
 • Grand Slam ferskvann (sammenlagt gjedde, abbor og ørret)
Det konkurreres på lengde i denne delkonkurransen.
Det vil være premie for de tre første plassene i hver av de tre artsklassene. I Grand Slam konkurransen vil de tre første plassene premieres.
Dersom det er flere deltakere som blir stående likt vil vinneren bli kåret med loddtrekning.

Predator saltvann:

 • Sjøørret (brakkvann/saltvann)
 • Makrell
 • Sei
 • Grand Slam kystfiske (sammenlagt sjøørret, sei og makrell)
Det konkurreres på lengde i denne delkonkurransen.
Det vil være premie for de tre første plassene i hver av de tre artsklassene. I Grand Slam konkurransen vil de tre første plassene premieres.
Dersom det er flere deltakere som blir stående likt vil vinneren bli kåret med loddtrekning.

Årets allround predatorfisker

Det vil i tillegg kåres en sammenlagt vinner basert på de to Grand Slam konkurransene, her vil sammenlagt lengde på alle arter registrert legges sammen.  Resultatliste for "årets allround predatorfisker" oppdateres som for enkeltarter og hver Grand Slam i FishDonkey appen. Denne resultatlisten finner du under "Mixed bag" i appen.
Dersom det er flere deltakere som blir stående likt vil vinneren bli kåret med loddtrekning.

FishDonkey App

Vi har valgt en konkurranseform som foregår i en app som automatisk håndterer alt av innmeldinger og resultatlister. Denne appen er tilgjengelig i både for både Iphone og Androidbaserte smarttelefoner.
All registrering skal gjøres med FishDonkey appen. Når fisken er registrert blir den automatisk plassert inn i den delkonkurransen den tilhører. Resultatlister for hver delkonkurranse oppdateres automatisk fortløpende. Alle registreringer forblir "uoffisielle" til arrangøren har formelt godkjent innmeldingen.

Deltageravgift i FishDonkey

I 2020 var det ingen deltageravgift, fordi Team Colibri bistod FishDonkey med utvikling av appen deres. Dette var et unntak fra FishDonekys side og en "takk for hjelpen" til både Team Colibri og deltagere i CPC for bistand til å utvikle FishDonkey. For 2021 er det en liten deltageravgift på 4USD, denne går direkte til FishDonkey for å kunne benytte deres tjenester i organiseringen av konkurransen. Team Colibri mottar ingen deltageravgift, denne er et rent administrativt gebyr til vår tjenesteleverandør. Deltageravgiften betales direkte i appen ved påmelding til CPC og du må registrere et kredittkort i appen for å gjøre dette. Det benyttes en velkjent og sikker betalingsløsning for dette. 

Måling og innmelding av fisk

 • Fisken kan umiddelbart registreres når den blir fanget. Vi ser helst at fisken legges på sin høyre side, med "nesa" ved lengde 0 og halefinnen mot høyre. Fisken skal ligge parallelt med måleredskapen, ikke på skrå. Det skal tas minst ett bilde. Ett som viser hele fisken tydelig plassert på en måleplanke, og et gjerne et som viser fiskeren sammen med fisken dersom man får til dette. 
 • Dersom fisken er veldig lang så kan man ta video av fisken mens den ligger på et målebånd. Pass på at lengde da kommer godt frem, film fra snute til halefinne. Benytter man video skal det ALLTID tas et oversiktsbilde i appen også.
 • Alle bilder må være tatt med FishDonkey appen, fisken skal ligge på en måleplanke eller et målebånd. Målematte med påtrykt linjal godkjennes ikke.
 • Fisken skal måles til ytterste del av halefinnen. Det er ikke lov å klemme sammen halefinne for å oppnå bedre lengde.
 • Det skal avrundes NED til nærmeste hele centimeter.  
 • Vi ser oss nødt til å være strengere ved bedømmelse av bilder hvor det er brukt målestokk/målebånd enn ved bilder hvor det er brukt målebrett med kant som fisken legges mot. Særlig gjelder dette Rapala sin målerull hvor det er svært vanskelig å legge "nesa" til fisken ved lengde null.
 • Fisk som skal være tellende i konkurransen MÅ innmeldes innenfor konkurransens varighet og senest innen utgangen av samme dag den er fanget.
 • Etter at fisken er fotografert og målt skal den umiddelbart slippes tilbake i vannet dersom det skal praktiseres fang og slipp.
PS: Vi vil gjerne ha bilder av fisker sammen med fisk! Er du alene i båten vet vi at det kan være vanskelig å ta bilde med FishDonkey appen av deg selv med fisken. Dersom du også bruker et annet kamera til å ta bilder så kan du sende oss disse bildene på mailadressen colibri.predator.cup@gmail.com. NB! Dette gjelder kun "poseringsbilder" av fisker med fisk. Vi godtar ikke dokumentert lengde på fisk sendt på mail. Dette SKAL gjøres med FishDonkey appen. Hvis du poster bilder relatert til vår konkurranse på sosiale medier som Instagram eller Facebook, så legg gjerne på taggen #colibripredatorcup - kanskje kommer det en ekstra premie basert på det?

Lover og regler

Alle regionale og lokale lover og regler for båtferdsel og fiske i tillegg til lokale fiskeregler skal overholdes.
Dersom det avdekkes brudd på overstående vil vedkommende deltaker bli ekskludert fra Cupen.

Juks

Dette er en konkurranseform basert på tillit. Dersom det oppstår situasjoner hvor det kan påvises juks står arrangøren fritt til å ekskludere deltakeren uten videre klagetilgang.

Tilbake til hovedsiden for konkurransen

Kommentarer

Populære innlegg

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend. The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP. HDS Gen 2 , true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4". HDS Gen 2 Touch , true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12". Elite HDI , "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7". Elite CHIRP , as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".   HDS Gen 2 Units from this series are seen while fishing

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?" Lowrance HDS Carbon Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models: What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI? What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3? This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water. Lowrance HDS Gen 3 HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alon

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter. Is there any real difference between them anymore? When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"? In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual diff