Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

mandag 5. februar 2018

Husk å lade!

Februar er kanskje ikke lys og mild, men det går i det minste mot åpent vann og båtsesong. Allerede nå er det en forberedelse du bør ha kontroll på for å sikre en problemfri sesongstart.

Alle batterier taper seg over tid, selv om de ikke brukes. Ved lagring skal batterier helst oppbevares kjølig, og vedlikeholdslades med jevne mellomrom. Dette gjelder uansett batteritype. Under ser du batteristatusen på Topband-batteriet jeg langtidstester etter at det har stått ubrukt i fire måneder:
28% tap av kapasitet på 4 måneder.
Batteriet har tapt 28% av sin kapasitet (SOC) på fire måneder. LiFePo taper tilsynelatende kapasitet noe raskere enn mine blybaserte batterier, og tar heldigvis mindre skade av det, men poenget er at batterier lades ut av seg selv uansett type og prislapp.

Eksempelet over er ekstremt, og en konsekvens av bevisst "mishandling" fra min side siden jeg nettopp ønsker å teste dette batteriet for å se hva det tåler. Den typen neglisjering av et batteri er ikke å anbefale, uansett type, men særlig blybaserte batterier som "fritidsbatterier", "startbatterier", gel og AMG tåler dette dårlig. Disse batteritypene er alle blybaserte og vil sulfatere etterhvert som spenningen (V) i batteriet går nedover. Blir spenningen lav kan dessuten batteriet fryse, dersom du oppbevarer det utendørs. Batterier bør lagres i plussgrader, men hvis du av en eller annen grunn må lagre i minusgrader er det ekstra viktig å vedlikeholdslade jevnlig.
Eksempel på god batterilader med justeringsmuligheter.
Jeg lader selvfølgelig batteriene mine etter bruk, men jeg tar også et par runder med vedlikeholdslading gjennom vinteren. Typisk en økt på senhøsten etter at båten(e) er satt bort for sesongen i november/ desember, så en runde i januar/ februar og så siste runde i april/ mai når båtene klargjøres for ny sesong. På denne måten står ingen av batteriene mine lengre tid uten lading og jeg får dessuten en pekepinn på status på batteriene før sesongen starter. Ved å kikke litt på laderen underveis og etter lading får jeg en rimelig god ide om status på hvert enkelt batteri.

Så hvorfor ikke ta en økt nå? Koble opp laderen og lett din egen samvittighet samtidig som du gjør både deg selv og batteriet ditt en tjeneste.

Noen tommelfingerregler ved lading:


  • Batterier må lades selv om de ikke brukes.
  • Batterier SKAL lades hver gang de har vært brukt, så fort som mulig.
  • Batterier bør lagres i plussgrader.
  • Bruk en lader som har minst 10% kapasitet av batteriet.
  • ALLTID koble fra laderen når ladingen er ferdig.
For batterier som lagres i båten er et batteriovervåkingssystem å anbefale. Enkelt og ganske billig er CTEK Battery Sense, mens Simarine PICO er et eksempel på et mer avansert system. Førstnevnte har vi testet, se linken, mens sistnevnte blir testet i 2018. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar