Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

fredag 11. august 2017

Abbor-NM på Hurdalsjøen 09.09.17

Pikewallis sitt gjedde-NM har vært et savn hos undertegnede siden den siste konkurransen på Steinsfjorden. Nå tar Villmarksbutikken og starter abbor-NM isteden. 
Dag R og Lars fisker abbor i Hurdalsjøen
Arenaen er Hurdalsjøen (se nederst for litt linker til artikler med mer informasjon ) og konkurransen startes og avsluttes ved Haugnes Camping (KARTLINK). Det er mulighet for å sette ut båt på campingen, skal du det anbefaler vi at du er tidlig ute for det har en tendens til å bli litt kø ved rampen under konkurranser. Her følger informasjonen fra Villmarksbutikkens arrangement på Facebook:

"NM Abborfiske

Vi tar sats på å samle ivrige abborfiskere i landet til en solid konkurranse hvor vinnerne kan titulere seg med norgesmestere i abborfiske! (2-manns lag)

9. September kl. 10.00 på abbor-rike Hurdalsjøen!

Konkurransen baserer seg på C&R- bildebevis
Tidspunkt for fisket.10.00-16.00

premieutdeling kl. 18.00

- Totalvinner, 5 største fisk per båt teller.
- Største fisk.

Det er lengde på fisk som er tellende i konkurransen. Det vil bli delt ut måleutstyr i form av "målebrett" på konkurransedagen.

Det konkurreres i 2-manns lag senior. Junior kan stille i individuell klasse.

Båtslepp ved Haugnes Camping.
Arrangementet forøvrig har base herfra, også bankett vil finne sted her etter premieutdeling. Håper mange vil delta på denne!

Klasser:
Senior og Junior, Junior (15 år) kan stille i begge klasser.

Det fiskes fra land eller båt.
Full oversikt over alle regler ser du lenger ned.

Sosialt på kvelden (bankett) kl. 19.00
kr. 150,- Grillbuffe. Drikke medbringes av den enkelte.

Forhåndsbetaling:
Senior: 500,- PR lag.
Junior: 150,-
Fiskekort er dekket av påmeldingsavgift.

Påmelding: sondre@villmarksbutikken.net

Premieoversikt:
Kommer! Dette er definitivt noe du burde bli med på!

Mulighet for overnatting i telt/lavvo på campingen.
Oppmøte bør være et par timer før konkurransen starter på grunn av utsetting av mange båter.

Regler NM i abbor.
Hurdalsjøen 09.09.2017

Klasser:
2 – mans lag senior (offisiell klasse).
For senior så konkurreres det kun i lag. Dette er grunnet krav til vitne, samt at kontroll ute på en så stor sjø er krevende.

Individuell junior.
Junior kan stille i egen individuell klasse, men kan også stille i lag. Junior kan stille i samme lag sammen med en annen junior eller med en senior. Junior som stiller i lag-klassen deltar også i den individuelle junior klassen.

Dokumentering og registrering av fisk.
Det er de 5 største fisk (lengde) som teller i konkurransen om NM tittelen. Det skal også premieres for største fisk (lengde) i begge klassene (Senior og Junior). Lengde er tellende i konkurransen. Dette ettersom feilveiing kan fort intreffe, spesielt fra båt. Bilde som viser fiskens lengde (utstyr for mål av lengde utdeles) skal sendes omgående via MMS / Facebook etter fangst. Nærmere informasjon om dette vil forekomme under konkurransedagen.

Det er krav om fang og slipp på all abbor over 500g.

Redskap:
Det kan kun benyttes kunst-agn slik som jigg, wobbler, popper, sluk, spinner etc. Dette grunnet at fiske med naturlige agn har en større risiko for å medføre dyp korking, noe som kan komplisere kravet for fang og slipp på all fisk over 500g. Hver fisker kan kun benytte seg av en stang med ett krokoppsett om gangen."

Litt mer info om Hurdalsjøen:
Eriks turrapport (med info om alternativ rampe).
Dag Rs turrapport med tips til abborfiske
Kjøp av fiskekort på Inatur.
Dybdekart for Hurdalsjøen (scroll helt ned for åpent kart i PDF-format).


PS - Team Colibri stiller, kom gjerne bort og slå av en prat!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar