Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

mandag 24. april 2017

Konkurranse for spinnfiskere!

Det er tydelig at det skjer ting på predatorfronten også i Norge. For 2017 presenterer Gone Fishing Pro sin konkurranseserie Norwegian Spin Fishing League, heretter kalt NSFL.

Gå inn på www.nsfl.no, og registrer deg i dag!

Vi i Team Colibri synes det er meget spennende, og på høy tid at noen tør å satse skikkelig på predatorfiske i Norge ved å arrangere ikke bare en enkelt konkurranse men en hel serie for spinnfiskere. Vi skrev om Gone Fishing Pro tidligere i år i forbindelse med en isfiskekonkurranse, og det kan du lese her. Kort fortalt er Gone Fishing Pro et norsk selskap som spesialiserer seg på utstyr til predatorfiske. Med opphav i Litauen merker man fort at dette er folk som kan sitt predatorfiske!

For ihuga predatorfiskere har det vært få konkurranser å delta i her i Norge. Det arrangeres konkurranser innen visse kretser og klubber (først og fremst i Østfold), i tillegg til at mange melder inn fangster i blader som Alt Om Fiske og Jakt & Fiske. Vinterstid arrangeres det stadig konkurranser også i Norge, men det er tradisjonelle isfiskekonkurranser som føles noe utdatert både i konkurranseform og regelmessig. Ser man østover, ut av landet, finnes det flere ulike konkurranser i serieformat og enkeltkonkurranser i sommerhalvåret. Videre nedover i Europa er utvalget av konkurranser også ganske stort, og det er her Gone Fishing Pro har hentet inspirasjon, med hovedvekt på Ukranian Fishing League, en serie som er meget anerkjent i resten av Europa. Ikke bare er en slik plattform en måte å vise andre eller deg selv hvor god, eventuelt dårlig du er til å fiske, men dette er en fin mulighet til å lære fra de beste. Vi har stor tro på at dette vil tiltrekke seg meget habile fiskere, og arrangøren er godt kjent blant fiskere fra blant annet Litauen og Polen. Dette er fiskere som behersket spinnfiske etter predatorer lenge før dette ble ansett som aktuelle arter for sportsfiske i Norge.
Bildet over har vi fått tilsendt fra arrangøren, og ligger tilgjengelig på ulike grupper på Facebook med fokus på predatorfiske. Info finnes også på hjemmesiden. Vi prøver videre å oppsummere infoen om konkurransen på norsk.

Denne serien startet med fiske i Hemnessjøen i begynnelsen av mai. Alle datoer ligger på de to bildene i artikkelen, men kan måtte endres om været ødelegger. Hver delkonkurranse retter seg mot en eller flere bestemte arter, og for Hemnes er det gjedde som gjelder. Konkurransen foregår da slik at det er de seks lengste gjeddene som gir poeng i konkurransen. Videre er det regler for minstemål på fisken. Fangst skal dokumenteres, som det står i reglene, med måleutstyr og skarpe bilder. Bilder av de seks lengste fiskene overleveres jury ved konkurransens slutt. Planen er at dette skal gi jury og arrangør nok tid til å ha en offisiell liste klar innen rimelig tid etter at konkurransen avsluttes. De delkonkurransene som tar for seg flere arter er satt opp slik at man skal melde inn de seks lengste fangstene fordelt over korrekt art. Er det artene gjedde, gjørs og abbor som er mål for konkurransen skal det leveres bilde av de to lengste abborene, to lengste gjørsene og to lengste gjeddene. Der hvor målet er gjørs og abbor er det tre av hver art som teller. Mer konkret om hvordan dette gjøres rent praktisk vil bli gjennomgått av arrangør ved konkurransestart.

Videre er reglene ganske klare hva gjelder fangstredskaper. Vi kan legge til at fiske med wobbler er tillatt og går under kategorien twitching. Utover dette er det et fokus på jiggfiske, hvor kun en enkeltkrok er tillatt. For oss som fisker mye med store gummiagn og stingere betyr dette at vi må tilpasse oss mindre agn og kjøre en enkel jiggskalle i denne.

Vi i Team Colibri håper dette bare er starten på konkurranser for predatorfiske i Norge. Vi ønsker Gone Fishing Pro lykke til med serien, og tror at dette blir en stor suksess med mange dyktige deltakere!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar