Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

fredag 16. september 2016

Oslofjorden 14.09.16 - En selsom tur

Etter gårsdagens langtur inn i Bunnefjorden kjørte vi en kortere tur i dag. Jeg var litt spent på om vi kunne se sel, jeg vet fra tidligere år att det er en hel del av de i Indre Oslofjord.

Så i dag var fiskeutstyret byttet ut med kikkert, og så satte vi kursen mot Gåsungene. Her har 1-2 sel hatt tilholdssted i flere år, i hvertfall siden 2012. Jeg var spent på om de fortsatt var der, og om de var blitt flere siden sist jeg var her (vinteren 2014/2015).
Gåsungene, og en sel.
Vi kan trygt si at de var der. På det meste så jeg fire selhoder over vannet samtidig, så vi kan anta at det er MINST fire sel her nå.
Tre av fire sel ved Gåsungene
Lengre inn mot Sandvika, rett før man kommer inn i Ostøysundet, finner du Måkeskjærene og Vestre Mikkelrabben. Her så jeg tre sel samtidig.
To av tre ved Mikkelrabben
På en kort tur i nærområdet så jeg altså MINST 7 sel i Indre Oslofjord. Fra tidligere turer vet jeg at disse absolutt ikke er alene, du finner sel helt inn i havnebassenget i Oslo.

Jeg har sendt en mail til Fiskeridirektoratet (postmottak@fiskeridir.no) med spørsmål om hva som er bestandsmålet for sel i Indre Oslofjord (sak 2016/11785). I mine øyne er bestanden i Yttre Oslofjord fullstendig ute av kontroll, og jeg vil ikke ha det slik i Indre Oslofjord. I områdene rundt Tønsberg, Verdens Ende, Nøtterøy etc kan du lett se over 100 sel på en enkelt tur. Disse spiser mye fisk, og det er et paradoks at diverse byråkrater ikke ser sammenheng i økende bestand av sel og skarv, og nedgang i bestanden av feks kysttorsk. 100 sel spiser ikke rent lite fisk hver dag, enhver sportsfisker/ fritidsfisker/ yrkesfisker kan skrive under på at det er nytteløst å fiske i områder med sel. Det er på høy tid at man beskatter selbestanden drastisk, og siden det er lite spekkhoggere og hvithai her må dette gjøres med gevær. Noe så enkelt som å gi mulighet for å søke om tillatelse til seljakt fra motorbåt hadde vært et viktig signal fra byråkratiet, og så må selvfølgelig enhver form for kvoter på slik jakt bort. Dette gjelder i hele Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold.

Et lite tips på tampen: Man behøver ikke å kjøre veldig langt hver gang. Ha øynene med deg, også utover båtens skjermer, så ser du fort ting som dette:
Brisling og makrell utenfor Henie Onstad og Høvikodden.
Mer av det samme
Det er mye fisk fra Høvikodden og hele veien bort forbi Veritas, men jeg ser sjelden folk fiske her. Her er det ofte mye brisling, og der det er brisling er det også rovfisk. Ved Høvikodden er det langgrunt, mens det borte ved Veritas er 20 meter dypt få meter ut fra kaia. Kartutsnittet under er fra Gule Sider.

Her ser du et litt mindre kartutsnitt av området med Google Earth, hvor jeg har lagt på deler av en sidescan-logg og litt forklaring av hva du ser. Du ser tydelig hvordan fjellknausen som utgjør Høvikodden fortsetter ut under vann.
Samme med sidescan i Google Earth
Bare husk på fredningssonen mot Sandvikselva, så ikke gå for langt inn mot elva. Jeg anbefaler at man leser Forskriften for området som finnes HER på Lovdata. Det er i praksis ikke lov til å dorge på innsiden av øyene, noe jeg stadig ser at folk glemmer. Hele området er et viktig oppvekstområde for sjøørret, og det er verdt å huske på at hvis man ikke slår ihjel enhver liten ørrettass, men lar de svømme videre, så vokser de fort med all maten som er i fjorden. Minstemålet på sjøørret (35 cm) er latterlig lavt, et minstemål på 45 cm og maksmål på 60 hadde vært mer fornuftig. Da hadde kanskje diverse foreninger sluppet å pøse ut hundretusenvis av yngel i elver og bekker også?

EDIT 16.09.16
Jeg fikk svar fra Fiskeridirektoratet i dag. Kudos for raskt svar, selv om jeg ikke egentlig spurte om hva bestandsestimatet var, jeg spurte om hva bestandsmålet var.
"Hei!
 Viser til din mail av 14.sept. 2016.
 Når det gjelder bestandsestimater av  sel i indre Oslofjord sitter ikke Fiskeridirektoratet med slike tall. Det er Havforskningsinstituttet som gjennomfører tellinger av sel langs norskekysten og som du evnt. må kontakte. Om det finnes nyere tall for området er meg ukjent.
 Det er steinkobbe som er tallrik i Oslofjorden,  men det er også registrert havert.  
Legger med en lenke til Havforsknings nettsider mht. kystsel hvor evnt.  kontaktpersoner er nevnt.

Jeg kontakter Havforskningsinstituttet, så får vi se hva de svarer.

EDIT 21.09.16

Svar fra Havforskningsinstituttet.
"Hei, og takk for opplysninger om sel i Indre Oslofjord.

Vi er klar over at der er noen mindre kolonier av steinkobbe innenfor Drøbak, men Havforskningsinstituttet har ikke prioritert telling av disse. Vi har derfor ikke noe bestandsanslag for denne delen av Oslofjorden. Det er heller ikke fastsatt noe måltall for Indre Oslofjord (Oslo og Akershus).

For Østfold fylke hadde vi ved siste telling 230 steinkobber, her er bestandsmålet 270 steinkobber. Kvoteanbefalingen for 2016 var 10 dyr.

I Vestfold registrerte vi ved siste telling (2014) 183 steinkobber mot et måltall på 60 individer. Kvoteanbefalingen for 2016 var på 15 dyr. Nye tellinger er gjennomført i august i år og resultatene blir klar med det første.

Måltallene er fastsatt i forbindelse med fastsettelse av Forvaltningsplanene for havert og steinkobbe. Det er myndighetene som fastsetter disse forvaltningsplanene. Planene står nå foran en revisjon og da kan det bli aktuelt å bestemme bestandsmål også for Indre Oslofjord.

Vi vil også peke på at det i svensk og dansk Skagerrak og Kattegat (fra Bohuslän til Øresund) er minimum 25500 steinkobber og det er ikke urimelig å anta at streifdyr fra disse store kolonien også kan komme inn i Indre Oslofjord og oppholde seg der over tid."

Jeg er ikke beroliget. Hvorfor prioriteres ikke den fjorden i Norge med høyest befolkningstetthet rundt? Det er for meg et paradoks at vi oppfordres til å fiske og spise fisk, mens myndigheten ser ut til å bry seg lite om status i Indre Oslofjord, hvor flest mennesker fisker. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar