Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

torsdag 11. februar 2016

Reefmaster - farger på Lowrance Elite HDI

Elite HDI kom som en oppdatering av tidligere Elite og Elite DSI. Den hadde det samme innebygde ekkoloddet som den langt dyrere HDS-serien og ble derfor en hit salgsmessig. Dog har den ikke den samme kartplotterdelen som HDS, og det byr på noen utfordringer når man skal lage kart til den.

Når jeg har jobbet med å lage en palett med farger til både dybdekart.no og meg selv, har jeg primært tatt utgangspunkt i HDS Gen 2, noe om dessverre har gått litt utover de med Elite HDI. Blant de som logger til dybdekart.no er det en viss overvekt av brukere med nettopp Elite HDI, og de har ikke sett kartene på sine modeller med de samme fargene som de med HDS. HDS Gen 1 "lider" av noe av det samme, men viser flere farger enn Elite HDI.

Sånn vil vi at det skal se ut på Elite 4 HDI
Sånn vil vi at det skal se ut på Mark 4 HDI
Men med "feil" farger kan det bli slik:
Ved feil fargevalg vises de som lilla på Elite HDI


Derfor måtte jeg gå i gang med en mer grunnleggende testing av farger mot Elite HDI. Tanken var å lage en liste over alle farger i at5-paletten som faktisk fungerer på Elite HDI, en slags komplett liste over "Elite-vennlige" farger. Med en slik liste ville neste steg være å bruke disse fargene til å sette sammen en palett for å lage kart med.

Testboksen med Elite 4 og 5.

Litt enkelt er det to typer "hovedpaletter" i Reefmaster (RM), men bare en av disse kan brukes mot Lowrance, nemlig AT5. RGB-paletten har langt flere farger, men mange av de fungerer ikke. Når man bruker RM for å lage kart til Lowrance/ Simrad/ B&G er det derfor viktig at man stiller inn RM så man kun jobber med AT5-farger.

Før vi går videre bør du ha litt basiskunnskap om hvordan du endrer og setter opp din egen palett i RM. Den kunnskapen får du ved å lese her:
http://teamcolibri.blogspot.no/2015/11/reefmaster-hvordan-lage-sin-egen-palett.html

Før jeg satte i gang å teste kjørte jeg en oppdatering på min Elite 4 HDI så jeg skulle være sikker på at den var helt up to date:
Kjøre oppdatering
De første variantene av software var enda mer begrenset på kartplottersiden enn de som kom etterpå, så sørg for å ha oppdatert software. Du finner oppdatert software her:
http://www.lowrance.com/en-US/Software-Updates/Elite-40/

Så var det å lage en palett som inneholdt alle farger fra AT5-paletten som i det hele tatt liknet på blått. Jeg fant totalt 60 farger som på PC-skjermen så nogen lunde blå ut. Disse fargene var nummer 1/ 3/ 9/ 11/ 16/17/ 25/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 50/ 56/ 62/ 68/ 74/ 134/ 176/ 46/ 47/ 48/ 49/ 53/ 54/ 55/ 59/ 60/ 61/ 66/ 67/ 73/ 79/ 80/ 83/ 84/ 85/ 86/ 90/ 91/ 92/ 96/ 97/ 98/ 102/ 103/ 104/ 109/ 110/ 133/ 138/ 139/ 140/ 144/ 145/ 146/ 175/ 181/ 182/ 211/ 212.

Med en palett med disse kjørte jeg ut Tyrifjorden-kartet og puttet i Eliten. Første runde med alle 60 varianter av blått:

Mye lilla

De aller fleste av fargene vistes som lille på Eliten, men noen virket:
16 fungerte

Totalt 17 blåfarger fungerte. Men flere av disse ble helt like på Eliten, selv om de er litt forskjellige i RM. Jeg endte derfor opp med 13 blåfarger som både fungerer og ser forskjellige ut på Elite. 1, 9, 11, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 68 og 134. 40 er den mørkeste av disse, og er i praksis ikke egnet på skjermer som utsettes for sollys, derfor droppet jeg den også. På bildet under ser du hva disse tallene betyr som farger, og rekkefølgen lys til mørk.
Blåfarger som fungerer bra
For å bygge opp en mulig ny palett til Dybdekart.no fortsatte jeg med samme type testing på alle grønne, brune og gule farger. Brunt fungerer dårlig på Elite, det blir for likt landfargen. Men grønnfarger som fungerer er 29, 27, 2, 64, 10, 143, 25, 174 og 17. Gulfarger er 14, 23 og 24.

Det tok meg ganske mange timer å teste igjennom alle disse fargene, og så sette de i rekkefølge etter hvor lyse/ mørke de er. Jeg brukte Excel for å holde orden på hvilke farger jeg hadde testet, hvordan de fungerte etc.
Resten av paletten
Da skulle du ha den informasjonen du trenger for å lage kart med strålende farger til Elite HDI. Hvis du lurer på hvordan jeg får inn flere farger enn 12 i paletten, så kommer det en artikkel om det etterhvert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar