Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

tirsdag 19. januar 2016

Lowrance Cup 2016

Undertegnede er et lett inaktiv medlem i Hadeland og Ringerike Trollingklubb.


Team Colibri og ørret fra konkurransen i 2013.

Som navnet antyder favner foreningen hovedsakelig trollere fra Randsfjorden, Eikeren og Tyrifjorden, selv om det også er noen medlemmer med andre vann som sitt "hjemmevann". Klubbens interne cup endres litt i 2016. Jeg tviler sterkt på at jeg kan delta på alle disse, men cupen er lagt opp såpass fornuftig at man har gode sjangser totalt selv om man ikke kan være med på hver enkelt konkurranse.


Foreløpig, fullstending invitasjon kommer, datoer m.m.

Hadeland og Ringerike Trollingklubb lanserer Lowrance-cup 2016. 

Lowrance-cup 2016 består av fem innledende konkurranser, deretter obligatorisk konkurranse som går over 2 dager på Randsfjorden. På hver konkurranse får man poeng ut i fra plassering, de 3 beste resultatene er tellende i tillegg kommer poengene fra obligatorisk konkurranse på Randsfjorden, som er avsluttende konkurranse i Lowrance-cupen 2016.  

Regler for Lowrance cup 2016: 

Innledende konkurranser er:  

Tyrifjorden  

Eikeren  

Steinsfjorden Gjeddefestival (Trollingklassen er gjeldene)  

NM på Mjøsa 

Røyetreff Randsfjorden (kun røye er tellende) 

Avsluttende konkurranse på Randsfjorden.  (Røye og Ørret er gjeldene)  

Det vil under avsluttende konkurranse på Randsfjorden, bli premiert for resultater i HRTK sin konkurranse og Vinner av Lowrance-cup 2016.  

De som er påmeldt i innledende konkurranser er automatisk påmeldt i Lowrancecup, og resultatlistene her danner grunnlaget for poeng i Lowrancecup. I den avsluttende todagerskonkurransen koster det kr 300,- for å delta. Da er man påmeldt både i Lowrancecup og HRTK sin konkurranse på Randsfjorden. Man må være påmeldt og delta i HRTK konkurranse, og være tilstede under premieutdeling for å kunne heve premie i Lowrancecup. 

Det fiskes til enhver tid etter de respektive konkurranser sitt regelverk. I Lowrancecup fiskes det ut fra et poengsystem hvor vinner får 20 poeng, andre plass gir 15 poeng, tredje får 10 poeng, 4 plass får 9 poeng, 5 plass får 8 poeng osv. til 1.poeng (12 plass). Siste konkurranse, er det et annet poengsystem, hvor 1.plass gir 60. Poeng, 2. plass gir 45. poeng, 3. plass 30 poeng, 4. plass 27 poeng. 5.plass 24 poeng, osv.   

Skulle noen stå med lik poengsum etter siste konkurranse er det den med beste plassering i denne konkurransen som vinner.  

De respektive konkurransers regelverk vil offentliggjøres, eller bli delt ut ved start på hver konkurranse. 

Spørsmål/kontakt:  

E-post: hringeriketk@outlook.com 

Styremedlemmer:  

Martin Bjellum: 91 00 31 20 

Terje Thon: 93 28 10 37 

Per-Olav Skjellerud: 92 68 59 77 

Mvh 

Hadeland og Ringerike Trollingklubb. Mer info kommer på klubbens hjemmesider:
http://www.hadelandogringeriketk.com/
Fra  HRTK-konkurransen på Randsjorden 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar