Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

lørdag 28. november 2015

Reefmaster - hvordan lage sin egen palett?

Med Reefmaster og Insight Map Creator kan man lage aldeles fantastiske kart til Lowrance, Simrad og B&G. Nå skal vi se på hvordan man kan tilpasse disse med akkurat de fargene man ønsker.

For å gjøre dette trenger du kartprogrammet Reefmaster (RM) og konverteringsverktøyet Insight Map Creator (IMC). RM koster penger, IMC er gratis.

I Reefmaster finnes det som standard endel fargepaletter. En palett er en kombinasjon av farger, som følger dybdekonturene i kartet og gjør det mer lettlest. Standardpalettene er greie nok de, men de kan endres på og er man en nerd vil man lage sin egen vri på ting. Du kan bytte ut enkeltfarger i standardversjonene, eller bygge opp en helt egen palett basert på fargene som er tilgjengelig. Merk at du bare må bruke at5-farger mot Lowrance/Simrad/B&G.

Hvordan lage sin egen palett?


Du kommer til oppsettet av paletter (og alt annet) via innstillingene, som du finner ved å klikke på tannhjulsymbolet på venstre side i RM, se rød sirkel på bildet under:
Her ligger hovedinnstillingene
Det første vi skal gjøre er å sjekke at du har valgt riktig variant av at5-palett så du velger fra farger som er nogenlunde kompatible. Klikk på "Import/ Export"-fliken og sørg for at du har valg "NOS" slik som på bildet under:

NOS er tingen
Som du ser av bildet over er det også her du legger inn hvilken tidssone du befinner deg i, endrer på ekkoloddgivere, viser RM hvor IMC er lagret etc. Men med NOS valgt, er du klar for neste flik, som er "Palette Editor", og det er nå det begynner å bli gøy.
Palette Editor
En forklaring av noen av funksjonene her.

  • Søppelkassen (grønn firkant) gjør at du kan slette en palett du har laget. Vær obs på at når du sletter, er den bort for godt.
  • +AT5 (oransje firkant) gjør at du får opp en tom palett som du kan redigere (mer om det lengre ned).
  • "Import Palettes" (grønn pil) gjør at du kan importere en fil med en palett, hvis du for eksempel har fått en fra en kompis som også er kartnerd.
  • "Export Palettes" (blå pil) gjør at du kan eksportere en fil med dine egne paletter, både for å lagre/ sikkerhetskopiere og for å dele med andre kartnerder.
Som du ser av bildet over har jeg allerede endel paletter jeg har laget. Vær litt obs på at det er den NEDERSTE fargen til høyre i bildet som er den grunneste, altså den som er nærmest land. Den ØVERSTE er den dypeste fargen.

Da er du klar for å lage din egen variant. Klikk på "+AT5" (oransje firkant i bildet over og under) og du får opp en tom palett:
En tom palett du kan leke med
I "Edit Palette"-feltet til høyre i bildet over kan du nå legge inn hver av de 12 fargene du kan legge inn. (Land er alltid gulgrønt, det er fargene for vann vi holder på med her.) Trykk på rullgardintasten (rød pil på bildet over) og du får opp en liste over alternative farger:

Rull og velg
Du ruller/ scroller nedover i listen over alternative farger som du vil. Vær obs på at fargene ikke ligger i logisk rekkefølge. Det kan også være verdt å nevne at fargene med nummer 1 til 20 er "grunnfargene" i alle Navicos produkter, dvs Lowrance/Simrad/B&G. Alle andre farger er strengt tatt en variasjon over disse grunnfargene, en sjattering om du vil.

Når du finner en farge du liker, klikker du på den, og så velger du neste ledige plass i paletten for å legge inn fargen en etter en. Når du er ferdig ser det omtrent slik ut:
Jobben er gjort
Markert med rød firkant i bildet over ser du den ferdige paletten slik den vil vises i prosjektbildet i RM etterpå. Merk deg hvordan den ser ut, for du kan dessverre ikke gi paletten din et eget navn. Klikk på V-symbolet (rød sirkel i bildet over) for å lagre jobben du har gjort, da kommer du tilbake til prosjektbildet i RM og kan velge din nye palett:
Trykk her for å velge palett
Etter å ha trykket på palett-symbolet (rød pil i bildet over) får du opp en liste over alternative paletter, inkludert den du lagde nettopp. Din palett ligger nederst i listen, se rød pil på bildet under:
Velg den du har laget
Nå er du forsåvidt ferdig, og klar for å eksportere kartet ditt som vanlig. Men siden vi er så godt i gang kan vi ta en kikk på et par andre små triks som påvirker fargene i kartet, nemlig intervallet mellom kartets hovedkonturer og hvilken dybde du setter som maksimal displaydybde.

"Edit" tar deg til flere innstillinger
Trykk på "Edit" ytterst til høyre i prosjekt-bildet ditt, se rød sirkel på bildet over. I mitt eksempel bruker jeg Tyrifjorden, og den er over 300 meter dyp. I praksis er ikke de dypeste delene så veldig spennende, det er rimelig uinteressant om det er 300 eller 200 meter dypt hvis man for eksempel skal spinnfiske gjedde eller vertikalfiske etter røye. Ved å endre på "Depth display range" (se grønn firkant på bildet over) endrer du på hvor dypt paletten din skal gå. Ved å sette 0-80 meter slik som på bildet over, vil den dypeste fargen dekke alt fra 80 meter og dypere, mens de andre fargene fordeles på grunnere vann. Dette gjør igjen at kanter og grunntopper etc synes mye bedre på det ferdige kartet. (Du behøver ikke å regenerere kartet etter å ha endret denne innstillingen.

0-80 meter med 5 meters hovedkonturer
Nederst i høyre hjørne ser du hvilken palett du bruker, og hvilket display-dybdeintervall du bruker. (Rød firkant på bildet over.) Men hva om vi endrer litt på dette igjen?
Endre både display range og hovedkonturer
I Edit-menyen på bildet over, endrer jeg både "Depth display range" (rød firkant) og "Contour intervals" (blå firkant). Display-dybden endrer jeg til 0-20 meter, og intervallet for hovedkonturer endrer jeg fra 5 til 2 meter. Litt enkelt sagt så endrer jeg nå til et kart som er godt egnet for fiske etter arter som abbor, gjedde og andre som holder seg på ganske grunt vann. Vær litt obs på at når du endrer på "Contour intervals" så må du regenerere kartet for å få frem effekten av endringen din. Sammenlikner du med 0-80 og 5 meters intervall, blir kartet seende ganske så annerledes ut:
0-20 meter med 2 meters hovedkonturer
Poenget med alle disse endringene, bortsett fra at det er gøy i seg selv, er å lage kart som gjør at man raskt og enkelt ser hvor det er områder som er interessant for akkurat den formen for sportsfiske man ønsker å drive med. Varianten med 0-80 meters displaydybde og 5 meters konturer er godt egnet til pelagisk trolling, mens den med 0-20 meters displaydybde og 2 meters konturer er mer egnet for spinnfiske. Her er det bare å leke seg og finne den varianten akkurat DU trives best med.

Hvordan få enda flere farger i paletten?

RM har som nevnt en begrensing på 12 farger i paletten, pluss landfargen som alltid er grønn-gul. Det er mulig å få flere farger enn disse 12, men det krever at vi manipulerer RM litt. Men ingenting er vel mer gøy enn å manipulere, er det vel? For å gjøre dette må man eksportere paletten, åpne filen i feks Notes og redigere den der før man lagrer og importerer tilbake i RM. Hvordan man gjør dette får du se i neste artikkel om RMs paletter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar