Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

fredag 9. oktober 2015

Villfisken - nok et dårlig eksempel?

Tid for å bli matt igjen.

Villfisken AS er en fiskehandler litt utenom det vanlige. Villfisken får nemlig en del av fisken sin fra innlandet på Østlandet, blant annet Randsfjorden og Tyrifjorden.

Det er ingen hemmelighet at det legges ned utallige dugnadstimer, sponsorkroner fra næringslivet, midler fra private lommer og lobbyvirksomhet mot det offentlige for å bevare og styrke ørrestammene i både Randsfjorden og Tyrifjorden. Spesielt har det vært mye oppmerksomhet rundt ørreten i Tyrifjorden, som er under hardt press fra flere kanter. Sportsfiske er en av disse, men (nærings)fiske med garn og storruse og vannkraftutbygging er DEFINITIVT de største truslene mot ørretstammen i Tyrifjorden. Jeg blir derfor frustrert når en kommersiell aktør åpenlyst reklamerer med stor ørret fra Tyrifjorden.

Annonsering på Facebook:
Tyriørret 1

Tyriørret 2
Det er verdt å merke seg at Villfisken ikke gjør noe ulovlig her. Det er i hvertfall ingen grunn til å tro noe slikt. Med noen få begrensinger, blant annet krav om norsk statsborgerskap, er det lov for de aller fleste å fiske med garn i Tyrifjorden. Det er også gitt en egen dispensasjon til fiske med storruse i Tyrifjordens nordlige fjordarm (Nordfjorden). Den dispensasjonen ble sist vurdert i 2014, vurderingen kan du lese selv her:
ftp://ftp.ringerike.kommune.no/2014%20-%20januar%20-%20september/HMA/14%2008%2018/75-14%20Referatsaker/75-14-07%20Referatsak%20G%20-%20Notat%20ad%20ending%20av%20fiskeregler%20i%20Tyrifjorden.pdf

Det er dog interessant å se at notatet over viser til at storrusen definitivt fanger ørret (det var to ørret i den under inspeksjonen). Dette kommer neppe som noe sjokk for folk som er nogenlunde informert om ørretens næringsvandringer i Tyrifjorden, siden storrusen står midt i krøkletrekket som ørreten selvfølgelig spiser i. Notatet viser til at ørreten slippes ut igjen, men personlig klarer jeg ikke helt å se at EN kontroll i 2014 er videre god dokumentasjon på det. Det skurrer også hos meg når det henvises til at Fiskeoppsynet kan foreta kontroller, når oppsynsbåten knapt nok brukes utenfor krepsesesongen. Jeg har faktisk aldri sett den båten, annet enn fortøyd ved brygga, og jeg har ganske mange hundre timer i området. Den ble beviselig brukt EN gang utenfor krepsesesongen i 2015, da flere trollingbåter ble kontrollert. Kudos for det, men dette er ikke i nærheten av å være nok.

Det er penger i å drive med denne næringen, men tallene for Villfisken AS har svingt betydelig. Selskapet ble stiftet i 2001 men slet med revisoranmerkninger om tapt egenkapital og usikkerhet vedrørende fremtidig drift frem til 2011. Fra 2011 har det gått meget bedre for økonomien, noe som er gledelig for alle. Offentlige regnskapstall for Villfisken AS:
Regnskapstall
Daglig leder og eier er en og samme person, og gjør gode penger på driften sin. dette er vel og bra, et sterkt lokalt næringsliv er noe jeg av alle er en stor tilhenger av. Dessverre vet vi ikke noe om hvor stor del av Villfiskens omsetning som stammer fra salg av Tyrifjordørret.

Styreleder og Daglig leder er AA (52), med BB som varamedlem. Tidligere var selskapet eid 50/50 av AA og CC (61). AA har tidligere vært involvert i Villfisken ANS (nedlagt i 2001) og Sperillen Fiskemottak ANS (nedlagt 2005). CC har vært involvert i Matrike Ringerike Ba (nedlagt 2011), Stjernefisken AS (konkurs 2015) og Villfisken ANS (nedlagt 2001). Ønsker du å finne ut av hvem som faktisk er AA, BB og CC kan du enkelt finne ut av det via offentlige registre. Jeg er ikke ute etter å henge ut enkeltpersoner, og anonymiserer derfor navnene. Selskapet oppgis å ha 8 ansatte.

Er dette fornuftig bruk av lokale naturressurser? Hva synes campingplasseiere, båtutleiere, hytteutleiere, bensinstasjonseiere, dagligvarehandeleiere, sportsbutikkeiere og andre om at en næring ødelegger for dem alle? Hva tror du skaper størst lokal omsetning av en ørret i en kjøledisk på Villfisken, eller i vannet der den frister tilreisende sportsfiskere fra store deler av Europa? Hva tror du skaper flest arbeidsplasser på sikt?

At noe er lov, betyr ikke nødvendigvis at det er riktig. Eller? Villfisken selv viser i hvertfall ingen anger.

Ingen anger her nei
De får støtte fra en annen butikk, Lille Handleri.
Lille Handleri på Facebook
Villfisken og Lille Handleri er ikke enestående. Lokale serveringssteder, i særdeleshet ett av hotellene, serverer jevnlig ørret fra Tyrifjorden i følge deres egen lokale markedsføring.

Villfisken vil ikke svare på hvem som leverer fisken til de, de har i hvertfall ikke besvart et direkte spørsmål om dette på Facebook. Men selskapet Ferskvannsfisk AS står bak næringsfisket i Tyri og flere andre steder på Østlandet. Også Ferskvannsfisk har slitt med revisoranmerkninger, senest i 2010 for ulovlig lån til aksjonær (løst i 2011, siden da har de ingen anmerkninger). Her er ikke regnskapene for 2014 klar i Brønnøysund, men tallene 2011-2013 ser slik ut:
Regnskapstall Ferskvannsfisk AS
Ferskvannsfisk AS sine regnskaper viser helt andre tall enn for Villfisken, næringsfiske etter ferskvannsfisk er tydeligvis ikke særlig god butikk og selskapet sliter med negativ egenkapital. Merk at det ikke er tatt ut lønn til daglig leder i 2013, og knapt nok i 2012 og 2011. Siden selskapet heller ikke leverer overskudd å snakke om, kan en lure på om dette er noe å leve av? Bak Ferskvannsfisk AS står DD (55) og EE (46) med FF (35) som varamedlem i styret. Selskapet oppgis å ha to ansatte.

For Lille Handleri har jeg ikke funnet selskapsopplysninger, de har tydeligvis et annet juridisk navn enn navnet de opererer med på Facebook. Det er grunn til å anta at selskapet bak Lille Handleri er enkeltmannsforetaket GG, hvor navnet på enkeltmannsforetaket stemmer med navnet på en person som poster på Lille Handleris vegne på Facebook. ENK som selskapsform har ikke offentlig tilgjengelige regnskap, så her får jeg ikke hentet frem tall for noe som helst.

Vi sitter altså igjen med ett selskap (Villfisken) som gjør gode penger, ett som sliter (Ferksvannsfisk) og noen ukjente (Lille Handleri og ymse serveringssteder). Her er noe av problemet med næring basert på ferskvannsfisk. Det er tilnærmet UMULIG å finne nøyaktige tall for hva næringsfisket etter ørret i Tyri bidrar med for lokalsamfunnet. Det eneste som er SIKKERT er at det bidrar til å ødelegge for næringer basert på bærekraftig sportsfiske, og selvfølgelig ørretstammen i seg selv. Merk at INGEN av disse selskapene står på listen over økonomiske bidragsytere til prosjektet Bærekraftig Stamme i Randselva, eller har deltatt på dugnader i Nærstadbekken. De høster, men sår ikke. Er det fornuftig?

Villfiskens nettsider:
http://www.villfisken.no/
Villfisken på Facebook:
https://www.facebook.com/villfisken?fref=ts
Lille Handleri på Facebook:
https://www.facebook.com/lillehandleri?fref=ts

Undertegnede er IKKE motstander av næringsfiske, vi må alle spise noe. Men næringsfiske behøver ikke å utføres på en måte som går ut over andre næringer, arter som sliter og potensielt 1,5 millioner menneskers fritid. Vi trenger regler for Tyrifjorden som begrenser garnfisket med fredningstid og maksimal maskevidde som sparer de store ørretene. Vi trenger PÅBUD om at større ørret skal slippes ut, uansett om det er snakk om sportsfiske eller i storruse/ garn, også kjent som maksmål. Hvis næringsfisket dreies mot fiskearter og størrelser det er mye av, og hvor rekrutteringen går fort, er problemet borte. Det er ingen mangel på mindre abbor, mindre gjedder og sik i Tyrifjorden, og alt sammen kan spises med god samvittighet. Her i Norge har vi en lang tradisjon for å spare de minste individene, så ideen om å slippe ut igjen fisk er langt i fra ny. Problemet er bare at ved å ta opp de største, og slippe ut igjen de små, skaper vi et økosystem i ubalanse og en genetisk fordel for fisk som vokser sakte. Ingen av delene er ønskelig.

Les gjerne Keno Forters (Havforskningsinstituttet) artikkel om å la de største fiskene få leve:
http://www.hooked.no/meninger/la-de-storste-leve
"Maksmål kan være en løsning for å skåne de store individer og unngå uønskede effekter på bestandsstrukturen."

Denne artikkelen er skrevet av meg som privatperson, og gjenspeiler ikke noe annet enn min personlige oppfatning. Den kan ikke tas til inntekt eller kostnad for noen andre personers eller foreningers syn.

2 kommentarer:

 1. Godt skrevet Erik.

  Det skulle vært gjort flere kontroller ved tømming av ruser. Har vanskeligheter for å tro at ørreten blir satt ut igjen, men vi får håpe det er noe sannhet i det.

  Fikk høre at den største ørreten de hadde hatt i rusa i år var 10,8kg.
  Hvordan vet de eksakt vekt?

  Har også hørt rykter om at vi kanskje får nye fiskeregler på Tyrifjord i 2016 for å ivareta storørret stammen. Litt usikker på hvorvidt dette vil overholdes dersom det ikke også skjer noe med regler ift Ruser og garn.

  SvarSlett
  Svar
  1. Under den eneste kontrollen jeg har sett dokumentert ble to mindre ørret sluppet ut, men Villfiskens bilde viser en stor ørret uten garnskader. Oddsen for at det er et uttak av stor ørret via rusa er i mine øyne overhengende. Nå er det heller ikke noe krav om at ørret i rusa skal slippes ut, og stor villørret har opplagt en verdi for Ferskvannsfisk AS. Ja, det kommer ny forskrift. I følge telefonsamtale med Fylkesmannens representant går ny forskrift ut på høring før jul. Foreningene og Norges Trollingforbund er blant høringsinstansene. Jeg kommer tilbake til høringsutkastet så fort jeg ser noe til det.

   Slett