Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

mandag 13. april 2015

Ekolodsboken - Bo Hall gjør det kompliserte enklere

Denne artikkelen er tidligere publisert på Hooked.no.

Bo Hall er en svenske med en lang merittliste innen sportsfiske. Han har tidligere skrevet to andre bøker, hvor "Havsfiske med Surprise", en grundig innføring i havfiske, nok er den mest kjente og har gitt mang en havfisker kunnskapene som skal til for å få skikkelig stangflex. Nå har han kommet med en flunkende ny bok. "Ekolodsboken" er ment å gi leseren det som skal til for å bruke ekkolodd til sportsfiske.

Ekolodsboken, god innføring i ekkoloddets muligheter og begrensninger


"Ekolodsboken" er i følge beskrivelsen nøkkelen til å forvandle ditt ekkolodd fra en folkevogn til en Rolls Royce. Det er i seg selv en ganske djerv påstand, særlig når det ikke tas noen forbehold om ekkoloddgiver eller ekkolodd.

Boken er befriende lite merkeavhengig. Man kan ane at forfatteren har en viss preferanse, men i det store og hele klarer han å holde boken til temaet. Temaet er å forklare hvordan et ekkolodd fungerer teoretisk, underbygge med skjermbilder og tegninger, for så å komme med praktiske eksempler. Han går igjennom alle ekkoloddets funksjoner og innstillingsmuligheter med den samme metodikken.

Boken har nødvendigvis en viss vekting mot det som er Bos favorittfiske, nemlig havfiske. Man kan spore at delene som handler om å finne vrak eller å skille store sei fra små og mellomstore sei under pelagisk havfiske er skrevet med en ørliten dose økt entusiasme. Dette gjenspeiler seg igjen i antall sider som brukes til å drøfte ekkoloddets funksjon og innstillinger ved slikt fiske. Dette betyr absolutt ikke at delen om ferskvannsfiske etter abbor, gjedde og gjørs er kjedelig, snarere er forfatterens entusiasme for havfiske smittsom. Dette er dessuten fult forståelig, har du lest det undertegnede har skrevet om marin elektronikk så har du kanskje fått med deg at mitt favorittfiske dras i stikk motsatt retning av Bos? Fra den synsvinkelen er det egentlig litt imponerende når Bo vekker min dormende interesse for fiske på større dyp i saltvann.

"Entusiastisk" er i det hele tatt et ord som kan brukes til å beskrive boken. Bo vet godt hva han skriver om, og kombinert med god formidlingsevne blir både kunnskapen lett tilgjengelig og entusiasmen for sportsfiske med ekkolodd smittsom. 

Ekkoloddnerden i meg likte spesielt godt den delen som handler om å teste sitt eget ekkolodd mot kjente mål, for å på den måten lære seg både å bruke ekkoloddet og hvilke begrensninger som finnes. Vi har kanskje alle en tendens til å bli så oppslukt i hva et godt ekkolodd kan, at vi glemmer hva det ikke kan. 

Det eneste jeg kan trekke frem som negativt om boken, er at den i sitt mål om å gjøre ekkoloddet enklere og mer forståelig ikke går mer i dybden på det rent tekniske. Jeg kunne gjerne sett at Bo la inn et rent teknisk kapittel om lydens bevegelse i vann, pulslengder, forskjellen mellom ulike ekkoloddgivere (utover forskjeller i watt og konevinkel) og liknende. Samtidig ville en slik teknisk fordypning gjort boken mindre lettlest, så dette blir et prioriteringsspørsmål. Bo har prioritert å treffe hoveddelen av sportsfiskere, og gått litt på akkord med de mest ihuga elektronikkentusiastene underveis. Dette forsterkes med fraværet av forklaring av teknikk som CHIRP og skannende ekkolodd. Jeg er heller ikke enig i at innvendig bruk (gjennomskytende) av ekkoloddgivere i et båtskrog kun har en liten effekt på signalet, min erfaring er at dette kan svekke signalet med både 20 og 30 prosent. Men dette blir som rent pirk sammenliknet med Bos evne til å gjøre effekten av ulike innstillinger på ekkoloddet lett forståelig. 

Summa summarum har Bo lyktes godt med boken. Undertegnede kan absolutt anbefale boken til alle sportsfiskere som bruker, har tenkt til å bruke, eller burde bruke ekkolodd. Dette innbefatter alt sportsfiske fra en flytende farkost, så her er det egentlig ikke noe å lure på. Bestill boken, book tid under leselampen og les den.

Bo Hall


Boken koster 400,- SEK inkludert porto til Norge, og kan bestilles via Bos nettside http://havsfiske.net. Husk å skrive i meldingsfeltet på nettsiden hvilken av bøkene hans du ønsker å bestille.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar