Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

onsdag 21. januar 2015

Skremmende saker - Dyrevernere på krigsstien

I flere land i Europa vokser det frem grupperinger som forfekter et syn på dyrevelferd som er ganske langt unna hva vi er vant til her i Norge. En ting stort sett alle disse gruppene har til felles, er et ønske om å forby sportsfiske, eller i det minste få frem lover og regler som til en stor grad vil ødelegge mulighetene for sportsfiske.

Forsøk utført på torsk viser at den under noen helt spesifikke forutsetninger tåler gjenutsetting etter sportsfiske. Dette gjorde at Dyrevernalliansen følte for å angripe fang og slipp sånn i det store og det hele via sin Facebookside. Her følger noen skjermbilder av utspillet, og tilhørende kommentarer:

Opprinnelig post

Kommentarer runde 1

Kommentarer runde 2

Kommentarer runde 3

Undertegnede følte for å legge inn en kommentar også:

Min kommentar, og svar på denne.Dyrevernalliansen går rundt mitt poeng om at et forbud mot f&s i praksis er en ulempe for fisken, og hviler seg i steden på grunnlaget for sitt syn; det gjør vondt for fisken, altså bør man la være. At fisken ikke har godt av å få en krok i munnen, anser jeg som hevet over enhver tvil. Det interessante spørsmålet er hva som er alternativet?


Personlig synes jeg det er skremmende å se at nesten 300 mennesker har prestert å trykke "liker" på dette, og ser man på kommentarene under utspillet kan man fort få fiskemiddagen i halsen. Som vanlig settes ting på spissen, og man later til å tro at formålet med fiske er å plage fisken. Dyrevernalliansen har over 50.000 følgere på Facebook, så dette er IKKE en marginalisert gruppe som ingen hører på.Link til NRK-artikkelen:Mennesker i den vestlige verden fjerner seg i økende grad (mentalt) fra sin tilhørighet i naturens kretsløp. Jeg tar det for gitt at alle de 300 som likte utspillet er veganere som ikke spiser fisk, fugl eller dyr, en form for kosthold de selvfølgelig gjerne må få ha. I den andre enden av skalaen er også vi sportsfiskere på vei bort fra det samme kretsløpet, det å fiske er for mange et større poeng enn å spise fisken man får. Det ekstreme eksempelet på dette er karpemeiteren, men de fleste av oss slipper regelmessig ut fisk man kunne ha spist, for så å spise noe annet i steden.

Frem til nå har sportsfiskere i Norge stort sett fått holde på som vi vil, men det er neppe slik det kommer til å se ut i fremtiden. Løsningen på dette er IKKE å angripe motstandere av sportsfiske med bredsider og idiotforklaringer, løsningen er å være føre var og sørge for at vårt syn fortsetter å ha et feste i bredere lag av befolkningen. Dyrevernalliansen har nemlig helt rett i en ting, dersom en bestand ikke tåler fiske, er det langt bedre for bestanden at det ikke fiskes i det hele tatt, enn at fisken slippes ut igjen. Her bør diverse forbund komme langt klarere på banen, desto lengre vi venter med denne debatten internt, desto værre blir smellen når debatten i praksis avgjøres eksternt. Hvis vi baserer oss på at vår hobby ensidig skal bestå i å kroke og gjenutsette fisk, er denne saken tapt før vi har begynt. Jeg tror vi er nødt til å godta begrensinger i vårt fiske, slik som utvidede fredningstider, begrenset fiskekortsalg, begrensinger i utstyrsbruk og tilsvarende. At man ensidig skal "redde" sportsfiske ved bruk av f&s tror jeg er en utopi, men f&s har utvilsomt en misjon som en del av et større bilde. Problemet med "større bilder" er at de er kompliserte, og gjør seg dårlig som overskrifter og kamprop. "Sportsfiske er dyreplageri" er derimot et meget slående kamprop...

Hvis vi ikke er på ballen, vil slike skilt dukke opp flere steder enn bare i Danmark og Tyskland:

Vil vi hit?
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar