Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

søndag 6. juli 2014

Husk minstemål i ferien - også i saltvann

Sommeren er over oss, og med den masse tid til sportsfiske. Fisking er en fantastisk mulighet for hele familien til å gjøre noe sammen i naturen. Så ut med fiskestang, og gjerne med hele familien. :)

Det er dog noen regler innvolvert i fisking også. Reglene er der for å sikre at det skal være fisk å fiske etter neste sommer også, så det er i alles interesse at reglene overholdes. Gjennomgående handler minstemålene om at fisken skal få gyte minst en gang før den havner på kjøkkenbenken. Vi som er litt ekstra ivrige kjenner som regel det som er av regler for områdene vi fisker i, mens "feriefiskeren" kanskje ikke er like oppdatert. Her følger derfor en liten gjennomgang av regler for minstemål i saltvann, men pass på å sjekke reglene der du er siden det kan være lokale variasjoner som er STRENGERE enn de nasjonale reglene. (De kan ikke være mykere enn de nasjonale reglene.)

Det er lov å ta et kjapt bilde av undermåls fisk i det den er på vei tilbake til sitt rette element, men prøv å behandle fisk som skal gjenutsettes så skånsomt som mulig.

Minstemål i saltvann, kilde www.lovdata.no:


§ 43.Minstemål
Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:
1.Kveite80 cm
2.Torsk
a)nord for 62° N44 cm
b)sør for 62° N40 cm
3.Hyse
a)nord for 62° N40 cm
b)sør for 62° N31 cm
4.Lysing30 cm
5.Rødspette
a)i området beskrevet i § 3 nr. 1, 2 og 3 (utenom Skagerrak)29 cm
b)i Skagerrak beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak)27 cm
6.Mareflyndre28 cm
7.Sandflyndre23 cm
8.Lomre25 cm
9.Tunge24 cm
10.Piggvar30 cm
11.Slettvar30 cm
12.Glassvar25 cm
13.Hvitting32 cm
14.Skrubbe20 cm
15.Ål
a)Gulål40 cm
b)Blankål37 cm
16.Sei
a)nord for 62° N45 cm
b)sør for 62° N40 cm
c)For fisket etter sei med not gjelder følgende minstemål:
-i området nord for Lofotodden sørligste punkt og derfra i rettvisende peiling vest, Lofotens innerside og videre innover til bunnen av Ofotfjorden med tilstøtende fjordarmer.
I åpne sund på Lofotens innerside og i Ofotfjorden begrenses området av følgende linjer:
Sundstraumen ved Sund lykt i rettvisende vest, Nappstraumen ved Grænvika lykt i rettvisende vest, Gimsøystraumen ved Ryngvær nordre lykt i rettvisende vest, Raftsundet ved Digermulen lykt i rettvisende vest, Tjeldsundet ved Lødingen lykt i rettvisende øst og Ramsundet ved Ramnesodden i rettvisende vest
42 cm
-Mellom Lofotodden som beskrevet ovenfor og 62° N40 cm
-I området mellom 66° 33′ N og 62° N gjelder likevel et minstemål på 35 cm inntil Fiskeridirektoratet har beregnet oppfisket 3 000 tonn sei i dette området i det enkelte reguleringsår.
-Sør for 62° N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene32 cm
17.Pigghå70 cm
18.Blåkveite45 cm
19.Breiflabb i garnfiske60 cm
20.Uer
a)Uer utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene30 cm
b)Uer innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene32 cm
21.Makrell30 cm
22.Sild fisket i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak), unntatt norsk fjordsild fisket innenfor 2 nautiske mil fra grunnlinjene18 cm
23.Nordsjøsild20 cm
24.Norsk vårgytende sild25 cm
25.Trondheimsfjordsild23 cm
26.Lodde
a)Nord for 62° N11 cm
b)I fiskerisonen ved Jan Mayen12 cm
27.Reker6 cm
28.Sjøkreps13 cm
29.Krabbe13 cm
30.Krabbe på kyststrekningen Rogaland mot grensen til Sverige11 cm
31.Haneskjell i Nordland, Troms og Finnmark fylker6,5 cm
32.Hummer25 cm
33.Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark13 cm
34.Stort kamskjell10 cm
35.Leppefisk11 cm
36.Tobis10 cm
37.Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene9 cm
38.Makrellstørje115 cm og 30 kg 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar