Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

mandag 13. januar 2014

Humminbird/ Lakemaster med nyhet (i USA)

Etter at det svenske kartprogrammet Dr Depth ble kjøpt av det samme selskapet som eier Humminbird og Lakemaster, har de fått fart på kartdelen av sine produkter. Siste skudd mot blinken er et produkt som heter Lakemaster, som er dybdekart med informasjon om vannenes fiskearter og hvor i vannet det er størst sannsynlighet for å treffe på en art avhengig av sesong, tid på døgnet og vær. 

Lakemaster er foreløpig bare tilgjengelig på den andre siden av Atlanterhavet, og kun for Humminbird sine nye modeller ONIX og ION. Men det sier litt om hva teknologien bak et moderne dybdekart kan brukes til. Det er liten tvil om at Lowrance med Insight Genesis og Humminbird med Lakemaster og AutoChart kjemper hardt om å "lede" på kartfronten, noe som kommer oss brukere til gode.

Info fra Humminbird:
1-1-2014
Little Falls, MN NEW PRODUCT ANNOUNCEMENT:SmartStrike Map Card
NEW- Humminbird SmartStrikeConduct Searches for the best fishing locations with the SmartStrike Map Card.

Less troll, more control. New Humminbird SmartStrike takes you straight to the action by showing you where the fish are biting at any given moment. Based on search parameters like time of year (season), time of day, weather conditions, and fish species, SmartStrike highlights areas on high definition lake maps where your prey is most likely to be located- before you even wet a line. No more guessing, fruitless searching, or wasted casts. Just fishing. It's like looking into a digital crystal ball. Compatible with new Humminbird ONIX and ION Series.

SmartStrike

SMARTSTRIKE MAP CARD FEATURES

PRODUCT HIGHLIGHTS
 • The Humminbird SmartStrike map card lets anglers search for specific species based on:
  -Time of Year (Season)
  -Time of day
 • Conduct further searches by the Conditions:
  Weather
  - Clear Skies
  - Cloudy
  Wind
  - Calm
  - Windy
  Water- Clear
  - Murky

SmartStrike Screen

HIGHLIGHTED SEARCH RESULTS
Searches with the SmartStrike map card can only be performed on the
Humminbird® LakeMaster® high definition lakes.
Search results based on the entered
criteria are highlighted on the high definition lake maps right on your compatible
ONIX or ION GPS unit. SmartStrike map cards will be available for the following
regions begining Spring 2014:

- Dakotas/Nebraska
- Great Lakes (MI IN OH KY TN)
- Great Plains (IA IL KS MO NE)
- MidSouth States (TX OK AR LA MS)
- Minnesota - SouthEast States (FL GA AL MS TN KY)
- Western States (AZ CA CO ID MT NM NV OR UT WA WY)
- Wisconsin
- Woods/Rainy

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar