Hva er dette? What is this?

Alt du finner her, kan du fritt bruke videre, så lenge du kreditterer bloggen og forteller oss hva du skal bruke det til. Du når oss via kommentarfeltet under innleggene, eller på teamcolibrino@gmail.com.

Everything you find on our blog is free for you to use, but please credit us and tell us what you will use it for. You can reach us by posting a comment, or through teamcolibrino@gmail.com.

onsdag 9. mai 2012

Mulig endring i regler for laksetrolling svenske farvann.

Hos söta bror er det sendt ut en regelendring på høring. I korte trekk går den ut på at villfisk skal slippes ut og at kun fjøsfisk kan tas med hjem ved trolling/ dorging i saltvann.

Se forslaget her:
http://www.havochvatten.se/download/18.4ac364c413727adcb8d8000357/F%C3%B6rslag+om+trollingfiske+remiss.pdf

Kanskje noe å vurdere for norske myndigheter og våre anadrome arter også? Så kunne man heller fjernet dagens idiotiske regler om begrensninger i antall stenger etc. Hva med en baglimit på to fisker per båt per dag og høyning av dagens latterlig lave minstemål for anadrome arter i Norge?

EDIT:
Nå har jeg satt meg litt inn i saken, noe jeg sikkert burdre gjort fra starten.... Problemet med forslaget er at kun en brøkdel av fjøsfisken i Østersjøen er finneklipt, slik at forslaget reelt sett bare er en måte å begrense trollingfisket og ikke en måte å bevare de naturlige laksestammene.... Ser ut til at landene rundt Østersjøen enten bør bli enige om hvordan settefisken skal merkes, eller at dette forslaget skrinlegges og at man bør innføre baglimit i steden.

EDIT2:
Finnene har et enda mer ekstremt forslag på gang. De vil forby trollingfiske på anadrome arter i det store og hele...... Behovet for en skandinavisk organisasjon for trollere, med nasjonale underavdelinger begynner å bli skrikende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar